Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

AGENCJA RYNKU ROLNEGO realizuje strategię personalną poprzez pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego.

ARR stara się zapewnić swoim pracownikom stabilne warunki pracy oraz przyjazną atmosferę.

Swoim pracownikom oferujemy świadczenia dodatkowe m. in.:

  • dostęp do opieki medycznej;
  • dofinansowanie do wypoczynku;
  • dostęp do zajęć kulturalno-oświatowych;
  • dopłata do czesnego za pobyt dzieci w przedszkolu.

Agencja wspiera inicjatywy społeczne. Pracownicy ARR organizują świąteczne zbiórki produktów dla dzieci z domów dziecka, a także pomagają potrzebującym podczas klęsk żywiołowych.