Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

OT ARR

 

 

W skład Agencji wchodzi 16 Oddziałów Terenowych. Zasięg terytorialny Oddziału Terenowego obejmuje obszar województwa.

OT Gdynia OT Olsztyn OT Białystok OT Szczecin OT Bydgoszcz OT Warszawa OT Lublin OT Poznań OT Łódź OT Gorzów Wlkp. OT Wrocław OT Opole OT Kielce OT Rzeszów OT Kraków OT Katowice


Oddziałem Terenowym kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji. Dyrektor Oddziału Terenowego realizuje zadania określone w statucie, w pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Agencji oraz w odrębnych przepisach. Strukturę Oddziałów Terenowych określają Regulaminy Organizacyjne Oddziałów Terenowych ustalone przez Prezesa Agencji.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z planami działań informacyjnych
poszczególnych Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego:

 

OT Białystok
15-102 Białystok
ul. Kombatantów 4
(85) 664 31 50

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

 

OT Bydgoszcz
85-039 Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
(52) 584 92 92

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

 

OT Gdynia
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 28
(58) 669 43 00

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul Walczaka 25
(95) 728 26 58

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Katowice
43-190 Mikołów
ul. Karola Miarki 18
(32) 359 49 00

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

 

OT Kielce
25-323 Kielce
ul. Piaskowa 18
(41) 343 31 90

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

OT Kraków
31-546 Kraków
ul. Mogilska 104
(12) 424 09 40

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Lublin
20-610 Lublin
ul. Leszka Czarnego 3
(81) 536 37 00÷01

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Łódź
91-420 Łódź
ul. Północna 27/29
(42) 685 52 18

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

 

OT Olsztyn
10-448 Olsztyn
ul. Głowackiego 6
(89) 527 74 58

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Opole
45-068 Opole
ul. 1 Maja 6
(77) 441 70 00

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Poznań
61-701 Poznań
ul. Fredry 12
(61) 852 14 33

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Rzeszów
35-001 Rzeszów
al. Asnyka 7
(17) 864 20 27

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

 

OT Szczecin
71-615 Szczecin
ul. Matejki 6B
(91) 464 82 00

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Warszawa
04-076 Warszawa
Al. Waszyngtona 146
(22) 515 81 31÷33

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45-15.45

OT Wrocław
54-610 Wrocław
ul. Mińska 60
(71) 335 01 51

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych