Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. zarządzeniami Prezesa ARR wprowadzone zostały nowe wersje warunków dla działań Krajowego Programu Restrukturyzacji, tj.:

  • Warunki monitorowania przestrzegania przez beneficjentów działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” Krajowego Programu Restrukturyzacji zobowiązań zawartych w umowie (Zarządzenie Prezesa ARR nr 89/2016/Z) oraz
  • Warunki monitorowania przestrzegania przez beneficjentów działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Krajowego Programu Restrukturyzacji zobowiązań zawartych w umowie (Zarządzenie Prezesa ARR nr 88/2016/Z)

Powyższe warunki uczestnictwa dla działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji zostały dostosowane do faktycznej realizacji procesu obowiązującego w 5 letnim okresie zachowania celu oraz zaktualizowane w zakresie aktów prawnych regulujących Program.

 

Pobierz:

Warunki monitorowania przestrzegania przez beneficjentów działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” Krajowego Programu Restrukturyzacji zobowiązań zawartych w umowie (.pdf)

 

Warunki monitorowania przestrzegania przez beneficjentów działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Krajowego Programu Restrukturyzacji zobowiązań zawartych w umowie (.pdf)