Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Lista szkół podstawowych zgłoszonych do programu „Owoce i warzywa w szkole” na II semestr roku szkolnego 2015/2016 (zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r.w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”).

 

Uwaga!

Warunkiem realizacji dostaw owoców i warzyw dla dzieci uczestniczących w programie w danej szkole podstawowej jest zawarcie umowy (na formularzu stanowiącym załącznik VIII do Warunków uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2015/2016) pomiędzy szkołą podstawową a zatwierdzonym dostawcą.

Szkoła podstawowa umieszczona na opublikowanej liście, zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia może zawrzeć umowę wyłącznie z jednym zatwierdzonym dostawcą.

 

Wykaz zatwierdzonych dostawców do programu „Owoce i warzywa w szkole” - rok szkolny 2015/2016

 


 

I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Lista szkół podstawowych zgłoszonych do programu „Owoce i warzywa w szkole” na I semestr roku szkolnego 2015/2016 (zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”).

 

 

Uwaga!

Warunkiem realizacji dostaw owoców i warzyw dla dzieci uczestniczących w programie w danej szkole podstawowej jest zawarcie umowy (na formularzu stanowiącym załącznik VIII do Warunków uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2015/2016) pomiędzy szkołą podstawową a zatwierdzonym dostawcą.

Szkoła podstawowa umieszczona na opublikowanej liście, zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia może zawrzeć umowę wyłącznie z jednym zatwierdzonym dostawcą.

 


Wykaz zatwierdzonych dostawców do programu „Owoce i warzywa w szkole” - rok szkolny 2015/2016