Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

 
Wymogi dotyczące zamieszczenia logotypów PO IG na materiałach promocyjnych

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że beneficjenci projektów współfinansowanych ze środków unijnych są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie społeczeństwa. Informacja o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego musi być widoczna i czytelna, umieszczona na produkcie wytwarzanym z udziałem środków finansowanych z UE, np. maszynie, urządzeniu, opracowaniu, folderze informacyjnym itp., w szczególności zaś, jeżeli został on zakupiony/ zmodernizowany/ wytworzony ze środków finansowanych PO IG.

 

Pliki do pobrania:

1. Wytyczne w zakresie informacji i promocji (.rar)

2. Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu (.htm)

3. Logo Ministerstwa Gospodarki (.htm)

4. Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (.htm)

5. Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (.htm)

6. Godło UE (.htm)