Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 
Zasady monitorowania produkcji kwotowej i pozakwotowej
oraz pobierania opłat na rynku cukru

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 15 września 2014 r. wprowadzona została zarządzeniem Prezesa ARR nr 92/2014/Z nowa wersja „Zasad monitorowania produkcji kwotowej i pozakwotowej oraz pobierania opłat na rynku cukru” wraz z formularzami dokumentów przekazywanych do ARR .

Podstawowe zmiany w nowej wersji dokumentu:

  • zaktualizowano i uzupełniono odesłania do nowych aktów prawnych UE,
  • uszczegółowiono wymagania we wnioskach, dotyczące usługowej produkcji cukru oraz kryteriów, jakie musi spełnić producent, w celu wyrażenia zgody przez Prezesa ARR,
  • uszczegółowiono zapisy dotyczące wniosku o uznanie produkcji pozakwotowej za zniszczoną lub uszkodzoną bez możliwości odzyskania oraz odstąpienia od nałożenia opłaty za nadwyżki, zgodnie z art. 4 pkt 1 e) rozporządzenia Komisji (WE) Nr 967/2006,
  • uszczegółowiono zapisy dotyczące informacji w zakresie wprowadzania cukru i izoglukozy na rynek wewnętrzny UE na podstawie świadectw,
  • wprowadzono nowy formularz sprawozdania, dotyczący zapasów cukru producenta z innego państwa członkowskiego UE,
  • zaktualizowano dotychczasowe formularze sprawozdań.


„Zasady monitorowania produkcji kwotowej i pozakwotowej oraz pobierania opłat na rynku cukru”

 

(data aktualizacji: 16.09.2014 r.)

 

Osoby do kontaktu

Aneta Siuda tel. (22) 376-71-73

Anna Pawłowska tel. (22) 376-76-75
Agnieszka Pieczykolan-Staniaszek tel. (22) 376-71-04

faks (22) 376-72-77