Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

RACHUNKI – PO PŻ

 

Rachunek pomocniczy – wadia i zabezpieczenia PO PŻ 2014-2020

NRB: 54 1130 1017 0020 0726 0727 3129

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

 

Rachunek bankowy do wpłat na poczet badań laboratoryjnych oraz opłat odwoławczych w ramach PO PŻ

 NRB: 39 1130 1017 0200 0000 0025 4136

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

 

Rachunek pomocniczy – PO PŻ 2014-2020 – Operacja I

NRB: 43 1130 1017 0020 0726 0727 3133

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – PO PŻ 2014-2020 – Operacja II

NRB: 59 1130 1017 0020 0726 0727 3136

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – PO PŻ 2014-2020 – Operacja III

NRB: 32 1130 1017 0020 0726 0727 3137

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – KWOTY ODZYSKANE PO PŻ 2014-2020

NRB: 70 1130 1017 0020 0726 0727 3132

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa