Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

UWAGA

Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej www.arr.gov.pl związani są wszelkimi modyfikacjami, wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania zamieszczanymi na stronie Zamawiającego - ARR.

 


Przetarg nieograniczony świadczenie na rzecz Agencji Rynku Rolnego kompleksowej obsługi tłumaczeniowej w 2017 r. (58/2016)

Termin składania ofert – do 29.12.2016 r., godz. 12:00.

Warszawa, 21.12.2016 r.


Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na zapewnienie Zamawiającemu zespołu specjalistów IT w ramach realizowanych projektów informatycznych (57/2016)

Oferty można składać do dnia 23.01.2017 r. do godziny 12:00.

Warszawa, 15.12.2016 r.


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów biurowych (62/2016)

Oferty można składać do dnia 29.12.2016 r., do godziny 12:00

Warszawa, 15.12.2016 r.


Przetarg nieograniczony na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na wspomaganiu pracowników Zamawiającego w utrzymaniu, modernizacji i rozbudowie posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego, obsługującego działania Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz systemów informatycznych obsługujących pozostałe działania ARR, poprzez zapewnienie Zamawiającemu zespołu specjalistów doświadczonych w procesie zwinnego wytwarzania oprogramowania (59/2016)

Oferty można składać do dnia 23.01.2017 r., do godz. 12.00

Warszawa, 14.12.2016 r.


Przetarg nieograniczony na odnowienie i świadczenie usługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla posiadanego przez ARR sprzętu informatycznego i oprogramowania, wchodzącego w skład posiadanej przez ARR infrastruktury bezpieczeństwa Check Point (60/2016)

Oferty można składać do dnia 21.12.2016 do godz. 12.00

Warszawa, 13.12.2016 r.


Przetarg nieograniczony w podziale na dwie części (56/2016):
  1. Przedłużenie usługi subskrypcji i wsparcia technicznego na poziomie standard dla posiadanego przez ARR oprogramowania, którego producentem jest firma Vmware.
  2. Uruchomienie i świadczenie serwisu pogwarancyjnego dla posiadanego przez ARR sprzętu informatycznego DELL

Oferty można składać do dnia 15.12.2016 r., do godz. 12.00.

Warszawa, 07.12.2016 r.


Przetarg nieograniczony na rozbudowę używanego przez ARR środowiska systemu centralnego backupu i archiwizacji danych Simpana firmy Commvault (55/2016)

Oferty można składać do dnia 12.12.2016 r., do godz. 12.00.

Warszawa, 02.12.2016 r.


Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy dyskowych EMC oraz dwóch systemów utrzymujących kopie zapasowe EMC Data Domain (54/2016)

 

Oferty można składać do dnia 11.01.2017 r., do godz. 12.00.

 

Warszawa, 02.12.2016 r.


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na przewozy pasażerskie, rezerwacji i pośrednictwa w sprzedaży noclegów oraz pośrednictwa wizowego na potrzeby Agencji Rynku Rolnego w 2017 roku (53/2016)

Oferty można składać do dnia 15.12.2016 r., do godz. 12.00

Warszawa, 30.11.2016 r.


Przetarg nieograniczony na zakup komputerów przenośnych (51/2016)

Oferty można składać do dnia 18.11.2016 r., do godziny 10:00

 

 

Warszawa, 10.11.2016 r.


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania stanowiącego infrastrukturę techniczną  głównych aplikacji
produkcyjnych ARR w podziale na dwie części (50/2016)

Oferty można składać do dnia 24.11.2016 r., do godziny 12:00

 

Warszawa, 10.11.2016 r.


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę cyfrowego urządzenia powielającego i urządzeń fotokopiujących (49/2016)

Oferty można składać do dnia 15.11.2016 r., do godziny 12:00

 

Warszawa, 04.11.2016 r.


Przetarg nieograniczony na dostawa kalendarzy na 2017 r. (48/2016)

Oferty można składać do dnia 03.11.2016 r., do godziny 12:00

 

Warszawa, 26.10.2016 r.


Przetarg nieograniczony dot. postępowania na zakup skanerów wraz ze świadczeniem 36 miesięcznej usługi serwisowej wraz z rozszerzoną gwarancją (43/2016)

 

Oferty można składać do dnia 27.10.2016 r., do godziny 12:00

Warszawa, 14.10.2016 r.


Zamówienie z wolnej ręki na opiekę serwisową Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wspierającego realizację zadań zlecanych ARR (44/2016)

Warszawa, 07.10.2016 r.


Przetarg nieograniczony dot. postępowania na rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego środowiska wirtualnego (40/2016)

 

Warszawa, 04.10.2016 r.


Przetarg nieograniczony na wykonanie zabudowy powierzchni wystawowej i obsługę stoiska promocyjnego na terenie targów Polagra Food 2016 (31/2016)

Oferty można składać do dnia 12.09.2016 r. do godz.11:00.

 

Warszawa 02.09.2016 r.


Przetarg nieograniczony na wykonanie zabudowy powierzchni wystawowej i obsługę stoiska promocyjnego na terenie targów SIAL PARIS (25/2016)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - opublikowano 23.09.2016 r. (.pdf)

Oferty można składać do dnia 23.09.2016 r., do godziny 12:00

 

 

 

Warszawa, 23.08.2016 r.


Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę jabłek do OT ARR (24/2016)

Oferty można składać do dnia 10.08.2016 r. do godz.12:00.

Warszawa 22.07.2016 r.

 


Przetarg nieograniczony rozbudowę infrastruktury sieciowej w zakresie głównych przełączników sieciowych (23/2016)

Oferty można składać do dnia 01.07.2016 r. do godz.13:00.

Warszawa 17.06.2016 r.


Przetarg nieograniczony na monitoring samochodów służbowych (21/2016)

Oferty można składać do dnia 01.07.2016 r. do godz.12:00.

Warszawa 14.06.2016 r.


Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację i przeprowadzenie 4 konferencji promujących program "Owoce i warzywa w szkole" (20/2016)

Oferty można składać do dnia 10.06.2016 r. do godz.12:00.

 Warszawa 07.06.2016 r.


Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację i przeprowadzenie 4 konferencji promujących program "Owoce i warzywa w szkole" (19/2016)

Oferty można składać do dnia 25.05.2016 r. do godz.14:00.

Warszawa 18.05.2016 r.


 

Przetarg nieograniczony na przedłużenie usługi subskrypcji dla oprogramowania Red Hat oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla infrastruktury HP BLADE SYSTEM (18/2016)

Oferty można składać do dnia 30.05.2016 r. do godz.12:00.

Warszawa 18.05.2016 r.


 

Przetarg nieograniczony na monitoring floty samochodów służbowych (16/2016)

Oferty można składać do dnia 18.05.2016 r. do godz.12:00.

Warszawa 10.05.2016 r.


 

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę imprez plenerowych promujących program „Owoce i warzywa w szkole” (17/2016)

Oferty można składać do dnia 16.05.2016 r. do godz.13:00.

Warszawa 06.05.2016 r.


 

Przetarg nieograniczony na  zakup urządzeń HSM (14/2016)

Oferty można składać do dnia 13.05.2016 r. do godz.12:00.

Warszawa 04.05.2016 r.


 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych - bidonów (15/2016)

Oferty można składać do dnia 10.05.2016 r. do godz.12:00.

Warszawa 29.04.2016 r.


Przetarg nieograniczony na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na wspomaganiu pracowników Zamawiającego w utrzymaniu, modernizacji i rozbudowie posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego, obsługującego działania Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz systemów informatycznych obsługujących mechanizmy WPR administrowane przez ARR, poprzez zapewnienie Zamawiającemu zespołu specjalistów doświadczonych w procesie zwinnego wytwarzania oprogramowania (12/2016)

 

Oferty można składać do dnia 29.04.2016 r. do godz.12:00.

 

Warszawa, 15.04.2016 r.

 


Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach (10/2016)

 

Oferty można składać do dnia 26.04.2016 r. godz.12:00.

 

Warszawa, 15.04.2016 r.

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zabudowy powierzchni wystawowej i obsługę stoiska promocyjnego na terenie targów SIAL CHINA w Chinach (9/2016)

 

Oferty można składać do dnia 19.04.2016 r., godz.10:00.

 

Warszawa, 07.04.2016 r.


Przetarg nieograniczony na druk i dystrybucję wydawnictw dla Centrali i Oddziałów Terenowych ARR (8/2016)

 

Oferty można składać do dnia 19.04.2016 r., do godziny 12:00.

 

Warszawa, 06.04.2016 r.


Przetarg nieograniczony na wykonanie ulotki, broszury, plakatu oraz teczki (5/2016)

Oferty można składać do dnia 15.04.2016 r., do godziny 12:00

Warszawa, 23.03.2016 r.


 
Przetarg nieograniczony na kompleksową spedycję towarów (3/2016)

Oferty można składać do dnia 30.03.2016 r., do godziny 12:00

Warszawa, 18.03.2016 r.


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zabudowy powierzchni wystawowej i obsługę stoiska promocyjnego na terenie targów DJAZAGRO w Algierii (2/2016)

Oferty można składać do dnia 23.03.2016 r., do godziny 10:00

Warszawa, 10.03.2016 r.


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dystrybucję 4 numerów Biuletynu Informacyjnego ARR (1/2016)

Oferty można składać do dnia 02.03.2016 r., do godziny 12:00

Warszawa, 19.02.2016 r.