Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Przetarg pisemny otwarty prowadzony w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na wykonanie działań promocyjnych w ramach działań komunikacyjnych unijnego programu „Owoce i warzywa w szkole”

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: Przetarg pisemny otwarty prowadzony w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na wykonanie działań promocyjnych w ramach działań komunikacyjnych unijnego programu „Owoce i warzywa w szkole” - opublikowano 18.05.2016 r. (.pdf)

Warszawa, 18.05.2016 r.

 


 

UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert! Aktualny termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2016 r. godz. 15:00

 

Warszawa 29.04.2016 r.