Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Pobierz:

Zawiadomienie o wyniku postępowania na przeprowadzenie kampanii promującej unijny program „Owoce i warzywa w szkole” (5/2017)

Zawiadomienie o wyniku postępowania - opublikowano 18.05.2017 (.pdf)

Warszawa 18.05.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na wydrukowanie i dystrybucję wydawnictw ARR (8/2017)

Zawiadomienie o wyniku postępowania - opublikowano 25.04.2017 (.pdf)

Warszawa 25.04.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na stworzenie, utrzymanie i rozbudowę Systemu oraz Aplikacji pod hasłem „Polska Smakuje” (9/2017)

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 14.04.2017 (.pdf)

Warszawa 14.04.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na Kompleksową spedycję towarów (4/2017)

Zawiadomienia o wyniku postępowania - opublikowano 11.04.2017 r. (.pdf)

Warszawa 11.04.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na przedłużenie usługi wsparcia technicznego na poziomie STANDARD dla całości dotychczas używanego przez Zamawiającego oprogramowania wchodzącego w skład środowiska systemu centralnego backupu i archiwizacji danych (w tym skrzynek pocztowych Zamawiającego) Simpana firmy Commvault, przypisanego w systemie wsparcia technicznego firmy Commvault (6/2017)

Zawiadomienia o wyniku postępowania - opublikowano 29.03.2017 r. (.pdf)

Warszawa 29.03.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na wykonanie i dystrybucję 5 numerów „Biuletynu Informacyjnego ARR” (2/2017)

Zawiadomienia o wyniku postępowania - opublikowano 20.03.2017 r. (.pdf)

Warszawa 20.03.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na świadczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy dyskowych EMC oraz dwóch systemów utrzymujących kopie zapasowe EMC Data Domain (54/2016)

Zawiadomienia o wyniku postępowania - opublikowano 02.03.2017 r. (.pdf)

Warszawa 02.03.2017 r.