Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Pobierz:

Informacja o wyniku postępowania na usługę przeprowadzki Oddziału Terenowego w Lublinie z OT ARR do OT ANR docelowej siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (28/2017)

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 24.08.2017 (.pdf)

Warszawa 24.08.2017 r.


Informacja o wyniku postępowania na dostawę do posiadanego przez Zamawiającego systemu pocztowego opartego o Microsoft Exchange 2013 700 licencji dostępowych Microsoft Exchange Standard CAL Government User CAL (licencja rządowa) lub równoważnego pakietu podstawowych licencji dostępowych do Oprogramowania Serwera Poczty Elektronicznej zapewniającego (w zgodzie z wymaganiami licencyjnymi producenta) możliwość wykorzystania przez użytkowników podstawowej funkcjonalności serwerów poczty elektronicznej w opcji nadającej się do użycia w jednostkach rządowych (25/2017)

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 21.08.2017 (.pdf)

Warszawa 21.08.2017 r.


Informacja o wyniku postępowania na przedłużenie subskrypcji dla użytkowanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa sieci LAN – systemu filtrowania ruchu WWW Forcepoint Triton, zarządzanego z jednej konsoli Forcepoint™ TRITON® APX, na który składają się moduły: Websense Web Security Gateway oraz TRITON AP-EMAIL Security, dostawę 900 licencji na używanie TRITON AP-EMAIL Security oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego (26/2017)

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 10.08.2017 (.pdf)

Warszawa 10.08.2017 r.


Informacja o wyniku postępowania na dostawę materiałów promocyjnych (18/2017).

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 07.08.2017 (.pdf)

Warszawa 07.08.2017 r.


Informacja o wyniku postępowania na zamieszczenie 1 artykułu sponsorowanego w 10 tytułach prasy branżowej o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym zawierających informacje o prowadzonych działaniach dotyczących realizacji programu PROW 2014-2020 (27/2017).

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 26.07.2017 (.pdf)

Warszawa 26.07.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na przedłużenie usługi subskrypcji dla oprogramowania RED HAT oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla infrastruktury HP BLADE SYSTEM (16/2017)

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zadaniu częściowym nr 1 - opublikowano 20.07.2017 (.pdf)

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zadaniu częściowym nr 2 - opublikowano 13.07.2017 (.pdf)

Warszawa 13.07.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na wdrożenie posiadanej przez Zamawiającego szyny integracyjnej WSO2 Enterprise Service Bus (ESB) w systemie wysokiej dostępności wraz z integracją trzech systemów dziedzinowych ARR: CAPS, Embargo i Ocena okresowa (3/2017)

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 10.07.2017 (.pdf)

Warszawa 10.07.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na kompleksową usługę przeprowadzki (19/2017)

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zadaniu częściowym nr 3 i 7 - opublikowano 05.07.2017 (.pdf)

Warszawa 05.07.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na kompleksową usługę przeprowadzki (19/2017)

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zadaniu częściowym nr: 4, 8 - opublikowano 27.06.2017 (.pdf)

Warszawa 27.06.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na kompleksową usługę przeprowadzki (19/2017)

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań częściowych nr: 1, 2, 5, 6, 9 - opublikowano 26.06.2017 (.pdf)

Warszawa 26.06.2017 r.


Informacja o wyniku postępowania na rozbudowę infrastruktury pamięci masowej oraz zakup pamięci masowej na potrzeby systemu kopii zapasowych ARR w podziale na części (1/2017).

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 07.06.2017 (.pdf)

Warszawa 07.06.2017 r.


Pobierz:

Zawiadomienie o wyniku postępowania na wdrożenie posiadanej przez Zamawiającego szyny integracyjnej WSO2 Enterprise Service Bus (ESB) w systemie wysokiej dostępności wraz z integracją trzech systemów dziedzinowych ARR: CAPS, Embargo i Ocena okresowa (3/2017).

Zawiadomienie o wyniku postępowania - opublikowano 29.05.2017 (.pdf)

Warszawa 29.05.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na przeprowadzenie kampanii promującej unijny program „Owoce i warzywa w szkole” (5/2017)

Zawiadomienie o wyniku postępowania - opublikowano 18.05.2017 (.pdf)

Warszawa 18.05.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na wydrukowanie i dystrybucję wydawnictw ARR (8/2017)

Zawiadomienie o wyniku postępowania - opublikowano 25.04.2017 (.pdf)

Warszawa 25.04.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na stworzenie, utrzymanie i rozbudowę Systemu oraz Aplikacji pod hasłem „Polska Smakuje” (9/2017)

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 14.04.2017 (.pdf)

Warszawa 14.04.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na Kompleksową spedycję towarów (4/2017)

Zawiadomienia o wyniku postępowania - opublikowano 11.04.2017 r. (.pdf)

Warszawa 11.04.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na przedłużenie usługi wsparcia technicznego na poziomie STANDARD dla całości dotychczas używanego przez Zamawiającego oprogramowania wchodzącego w skład środowiska systemu centralnego backupu i archiwizacji danych (w tym skrzynek pocztowych Zamawiającego) Simpana firmy Commvault, przypisanego w systemie wsparcia technicznego firmy Commvault (6/2017)

Zawiadomienia o wyniku postępowania - opublikowano 29.03.2017 r. (.pdf)

Warszawa 29.03.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na wykonanie i dystrybucję 5 numerów „Biuletynu Informacyjnego ARR” (2/2017)

Zawiadomienia o wyniku postępowania - opublikowano 20.03.2017 r. (.pdf)

Warszawa 20.03.2017 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na świadczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy dyskowych EMC oraz dwóch systemów utrzymujących kopie zapasowe EMC Data Domain (54/2016)

Zawiadomienia o wyniku postępowania - opublikowano 02.03.2017 r. (.pdf)

Warszawa 02.03.2017 r.