Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Warszawa, 31.08.2017 r.


Warszawa, 23.08.2017 r.


 

Warszawa, 10.08.2017 r.


PDFUnieważnienie postępowania - opublikowano 29.08.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 08.08.2017 r.


PDFInformacja o nieudzieleniu zamówienia - opublikowano 17.08.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 03.08.2017 r.


PDFUnieważnienie postępowania - opublikowano 08.08.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 26.07.2017 r.


PDFInformacja o nieudzieleniu zamówienia - opublikowano 01.08.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 25.07.2017 r.


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę skanerów dokumentowych, drukarek etykiet, czytników kodów kreskowych zwanych dalej „sprzętem”, wraz z minimum 12 miesięczną usługą gwarancji (zgodnie z okresem oferowanym przez producenta sprzętu). - opublikowano 03.08.2017 r. (.pdf)

PDFZawiadomienie o wprowadzonej zmianie w zapytaniu ofertowym z dnia 25.07.2017 r. - opublikowano 26.07.2017 r. (.pdf)

UWAGA! ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Warszawa, 25.07.2017 r.


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. organizacji objazdu po sklepach i sieciach handlowych w Hongkongu (Chiny) podczas misji towarzyszącej targom Food Expo 2017 - opublikowano 25.07.2017 r. (.pdf)

 

Warszawa, 07.07.2017 r.


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. organizacji spotkań biznesowych b2b oraz store-check w ramach misji gospodarczej w Ho Chi Minh City (Wietnam) 8 sierpnia 2017 r. - opublikowano 18.07.2017 r. (.pdf)

UWAGA! ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Warszawa, 14.06.2017 r.


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej druku i dystrybucji ulotki o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - opublikowano 20.06.2017 r. (.pdf)

 

Termin składania ofert do 14 czerwca 2017 r. do godz. 12.00

Warszawa, 12.06.2017 r.


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

 • dostawę urządzeń – dysków SSD kompatybilnych z serwerami Dell R710, zgodnych zespecyfikacją techniczną i ilościową zamieszczoną w załączniku nr 1 do Umowy,zwanych dalej „sprzętem”;
 • udzielenie/uruchomienie gwarancji jakości dla sprzętu, świadczonej przez producenta sprzętu na zasadach przez niego określonych przez okres co najmniej 12 miesięcy i przez Wykonawcę sprzętu przez okres co najmniej 36 miesięcy na warunkach wynikających z niniejszej umowy. - opublikowano 28.07.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 19.05.2017 r.


PDFUnieważnienie postępowania - opublikowano 08.06.2017 r. (.pdf)

UWAGA! ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Warszawa, 19.05.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zabudowy stoiska ARR na targach IFE CHINA 2017 - opublikowano 25.05.2017 r. (.pdf)

 


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zaprojektowania, składu i przygotowania do druku wydawnictw ARR w 2017 r. - opublikowano 23.05.2017 r. (.pdf)

Termin składania ofert do 11 maja 2017 r. do godz. 16.00

Warszawa, 27.04.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji spotkań biznesowych b2b w dniu 22 maja 2017 r. w Teheranie - opublikowano 08.05.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 24.04.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji spotkań biznesowych z osobami odpowiedzialnymi za dokonywanie zakupów w wybranych sieciach handlowych w Iranie oraz objazdu po punktach sprzedaży z grupy sieci handlowych, supermarketów i/lub hurtowni (storcheck’u) w Teheranie w dniu 21 maja 2017 r. . - opublikowano 24.04.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 14.04.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 5 sztuk skanerów, zwanych dalej "sprzętem" wraz z instalacją, uruchomieniem i testowaniem sprzętu, a także świadczenie usług gwarancji i serwisowania sprzętu. - opublikowano 24.05.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 12.04.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego z dnia 07.04.2017 r. na sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Agencji Rynku Rolnego OT w Białymstoku - opublikowano 10.05.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 07.04.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 16 namiotów wystawienniczych do Centrali ARR - opublikowano 26.04.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 28.03.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapewnienia w terminie 10-11.04.2017 r. usług hotelarsko-restauracyjnych dla 72 osób wraz z obsługą narady szkoleniowej. - opublikowano 24.03.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 15.03.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie kompleksowej spedycji towarów na targi Djazagro odbywające się w Algierze w Algierii w dniach 10-13.04.2017r. - opublikowano 21.03.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 15.03.2017 r.


PDFZawiadomienia o unieważnieniu postępowania - opublikowano 27.03.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 08.02.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę tonerów (Konica Minolta) do Centrali i Oddziałów Terenowych Zamawiającego- opublikowano 03.03.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 07.02.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych (tuszy/tonerów).- opublikowano 23.02.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 26.01.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego z 19 stycznia 2017 r., wyboru oferenta, który dla ARR wykona przygotowanie do druku i druk cyfrowy folderów w 2017 r..- opublikowano 09.02.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 19.01.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. organizacji spotkań biznesowych b2b w Tokio (Japonia) w dniu 14 lutego 2017 r.- opublikowano 31.01.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 18.01.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania kompleksowej spedycji towarów na targi Supermarket Trade Show odbywające się w Tokio w Japonii w dniach 15-17.02.2017 r.- opublikowano 13.01.2017 r. (.pdf)

Termin składania ofert - 9 stycznia 2017 r. do godz. 12.00.

Warszawa, 03.01.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 23 grudnia 2016 r. na obsługę Agencji Rynku Rolnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.- opublikowano 03.01.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 23.12.2016 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przygotowania i przeprowadzenia szkolenia: „Umowy w jednostce sektora finansów publicznych w trybie kodeksu cywilnego oraz systemie zamówień publicznych – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie”- opublikowano 12.01.2017 r. (.pdf)

Warszawa, 14.12.2016 r.


 PDFUnieważnienie postępowania - opublikowano 14.12.2016 r. (.pdf)

Warszawa, 06.12.2016 r.


 

Warszawa, 06.12.2016 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczanie prasy codziennej, wydawnictw periodycznych oraz prawnych będących w kolportażu Wykonawcy do Centrali Zamawiającego i Oddziałów Terenowych Zamawiającego- opublikowano 28.12.2016 r. (.pdf)

Warszawa, 05.12.2016 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapewnienia usługi cateringowej dla 100 os. w Warszawie w dn. 12 grudnia 2016 r- opublikowano 08.12.2016 r. (.pdf)

UWAGA!!! Termin przekazania odpowiedzi: 7 grudnia 2016 r. do godziny 10.00

Warszawa, 02.12.2016 r.


 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapewnienia w terminie 1-2.12.2016 r. usług hotelarsko-restauracyjnych dla 61 osób wraz z obsługą narady szkoleniowej.- opublikowano 17.11.2016 r. (.pdf)

Warszawa, 09.11.2016 r.


 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu i dostawę fabrycznie nowych 30 szt. drukarek przenośnych wraz z akcesoriami oraz zapewnienie usług serwisu gwarancyjnego - opublikowano 25.11.2016 r. (.pdf) 

Warszawa, 08.11.2016 r.


PDFUnieważnienie postępowania - opublikowano 16.11.2016 r. (.pdf)

Warszawa, 31.10.2016 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapewnienia w terminie 25/26.11.2016 r. usług hotelarsko – restauracyjnych dla 42 osób wraz z obsługą narady Kierownictwa- opublikowano 10.11.2016 r. (.pdf)

 

 

Warszawa, 28.10.2016 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapewnienia w terminie 24/25.11.2016 r. usług hotelarsko – restauracyjnych dla 70 osób wraz z obsługą narady szkoleniowej - opublikowano 10.11.2016 r. (.pdf)

 

 

Warszawa, 27.10.2016 r.


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji spotkań biznesowych b2b w Mińsku (Białoruś) w dniu 9 i/lub 10 listopada 2016 r. - opublikowano 07.11.2016 r. (.pdf)

 

 

 

Warszawa, 19.10.2016 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji pokazów kulinarnych w Kunming - opublikowano 24.10.2016 r. (.pdf)

 

 UWAGA! ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Warszawa, 19.10.2016 r.


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wybór oferenta, od którego ARR zakupi usługę dotyczącą opracowania copywriterskiego i graficznego 20 materiałów informacyjnych dotyczących POPŻ 2014-2020 oraz ich opublikowanie w 20 różnych tytułach prasy dystrybuowanej bezpłatnie i ogólnopolskiej dystrybuowanej płatnie (w wersjach papierowych i internetowych - opublikowano 04.11.2016 r. (.pdf)

Warszawa, 12.10.2016 r.


  Zawiadomienie o unieważnienie postępowania - opublikowano 19.10.2016 r. (.pdf)

Warszawa, 10.10.2016 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji spotkań biznesowych b2b oraz objazdu po sklepach w Dubaju (ZEA) w dniu 6 listopada 2016 r.

Warszawa, 06.10.2016 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji spotkań biznesowych b2b oraz objazdu po sklepach w Pekinie (Chiny) w dniu 14 listopada 2016 r.

Warszawa, 06.10.2016 r.


PDFInformacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego (opracowanie i publikacja materiałów POPŻ). - opublikowano 04.11.2016 r. (.pdf)

Warszawa, 29.09.2016 r.


Warszawa, 28.09.2016 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej po negocjacjach z oferentami- opublikowano 11.10.2016 r. (.pdf)

PDFUnieważnienie wyboru wykonawcy- opublikowano 07.10.2016 r. (.pdf)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowania copywriterskiego i graficznego 10 materiałów informacyjnych dotyczących PROW 2014-2020 oraz ich opublikowanie w 10 różnych tytułach prasy branżowej ( w wersjach papierowych i internetowych)- opublikowano 03.10.2016 r. (.pdf)

UWAGA! Przedłużono termin składania ofert do 29.09.2016 r. do godz. 12.00

Warszawa, 23.09.2016 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z podróżami

Warszawa, 20.09.2016 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakupu materiałów eksploatacyjnych (tuszy/tonerów) do Centrali i Oddziałów Terenowych ARR. - opublikowano 27.09.2016 r. (.pdf)

Warszawa, 20.09.2016 r.


PDFInformacja o unieważnieniu zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu elektronicznego - opublikowano 23.09.2016 r. (.pdf)

Warszawa, 13.09.2016 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapewnienia w terminie 12/13.10.2016 r. usług hotelarsko – restauracyjnych dla 39 osób wraz z obsługą narady szkoleniowej. - opublikowano 21.09.2016 r. (.pdf)

UWAGA, wydłużony termin składania ofert do 20.09.2016 r. do godz. 15.00

Warszawa, 13.09.2016 r.


 UWAGA, oferty można składać do dnia 12.09.2016 r. do godz. 12.00

Warszawa, 06.09.2016 r.


PDFSprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapewnienia w terminie 29/30.09.2016 r. usług hotelarsko – restauracyjnych dla 64 osób wraz z obsługą narady szkoleniowej - opublikowano 02.09.2016 r.(.pdf)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapewnienia w terminie 29/30.09.2016 r. usług hotelarsko – restauracyjnych dla 64 osób wraz z obsługą narady szkoleniowej - opublikowano 31.08.2016 r.(.pdf)

Warszawa, 26.08.2016 r.


 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi cateringowej - opublikowano 30.08.2016 r.(.pdf)

Termin przekazania odpowiedzi: 29 sierpnia 2016 r. do godziny 9.00

Warszawa, 30.08.2016 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenia szkolenia "Pierwsza pomoc przedmedyczna" w zakresie elementarnym. - opublikowano 09.09.2016 (.pdf)

 

Warszawa, 12.08.2016 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu kuchennego (AGD) (.pdf)

 W związku z wystąpieniem pomyłki niniejszym uaktualniamy:

   • formularz ofertowy o kolumnę nazwa i model oferowanego urządzenia”
   • opis przedmiotu zamówienia o nową wartością parametru „moc silnika” dla robota kuchennego wieloczynnościowego tj. min. 1000 W
   • zapytanie ofertowe o nowy termin dostaw do OT tj. 08.08.2016 do 31.08.2016

UWAGA!!! PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 04.08.2016 DO 10:00.

Nowy termin przekazania odpowiedzi: do 04 sierpnia 2016 r. do godziny 10.00

Warszawa, 28.07.2016 r.


 

Warszawa, 08.07.2016 r.


 

Warszawa, 06.07.2016 r.

 


 

Warszawa, 08.07.2016 r.

 

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający podkreśla, że zgodnie z treścią zapytania ofertowego w zakresie kryteriów oceny, niezbędnymi elementami oferty są:

- propozycja realizacji przedmiotu zamówienia (pomysł na realizację scenariusza przedstawionego w zapytaniu ofertowym);

- jedna opcja cenowa;

- portfolio z przykładami dotychczas realizowanych fabularnych spotów reklamowych.

 

UWAGA: brak któregokolwiek z ww. elementów, spowoduje brak możliwości oceny oferty, skutkiem czego będzie jej odrzucenie.

 

Termin przekazania odpowiedzi: do 7 lipca 2016 r. do godziny 9.00

Warszawa, 04.07.2016 r.


 

Ustala się na dzień 06.07.2016 r. godz. 12.00, wycenę należy przesłać drogą elektroniczną, na adres Zamawiającego, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa, 04.07.2016 r.


Zapytanie ofertowe na spot reklamowy, opublikowane 22.06.2016 r. oraz zapytanie ofertowe dotyczące wykonania serii ilustracji, opublikowane 22.06.0216r. zostają unieważnione z dniem 30.06.2016 r. z powodu braku możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w treści zapytania ofertowego w warunkach realizacji zamówienia.

Warszawa, 30.06.2016 r.


Prosimy o przesłanie ofert wraz z linkami do Państwa portfolio do dnia 4.07.2016 r. do godziny 10.30 w formie elektronicznej na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa, 30.06.2016 r.


Warszawa, 04.07.2016 r.

 

Warszawa, 01.07.2016 r.

Termin przekazania odpowiedzi: do 30 czerwca 2016 r. do godziny 12.00, w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa, 28.06.2016 r.


Warszawa, 01.07.2016 r.

 

Prosimy o przesłanie ofert wraz z portfolio do dnia 29.06.2016 r. do godziny 08:30, w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa, 27.06.2016 r.


Warszawa, 05.07.2016 r.

Termin przekazania odpowiedzi: do 22 czerwca 2016 r. za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa, 21.06.2016 r.


Warszawa, 27.06.2016 r.

 

Termin przekazania odpowiedzi: do 23 czerwca 2016 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres: zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa, 21.06.2016 r.


Warszawa, 23.06.2016 r.

 

Oferty należy składać do 17 czerwca 2016 r., w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Kancelarii ARR bądź przesłać na adres: Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa

Warszawa, 13.06.2016 r.


 

 

 

Oferta powinna być przesłana do dnia 15 czerwca 2016 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem: poczty elektronicznej - opublikowano 14.06.2016 r.

Warszawa, 06.06.2016 r.


 

Warszawa, 01.07.2016 r.

 

Warszawa, 25.05.2016 r.


Warszawa, 10.05.2016 r.

 

Warszawa, 20.04.2016 r.


Warszawa, 15.04.2016 r.