Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż klimatyzatorów wycofanych z eksploatacji:

 

LP

NAZWA SPRZĘTU

TYP

OPIS 

CENA MINIMALNA

DATA ZAKUPU

1

KLIMATYZATOR

FUJITSU ARY60UU/A0Y60UU

wydajność chłodzenia:16,5 kW; wydajność grzania:19,5 kW;                         pobór mocy/chłodzenia/; 6,06 kW;               pobór mocy/grzania/:5,54 kW;      wymiary j.w:/                                                          wys x szer x głęb/400x1050x500 mm wymiary j.z 1290 x 900 x 330mm; czynnik chłodzacy R410A

4 304,16 PLN

18-06-2009

2

KLIMATYZATOR

FUJITSU ARY60UU/A0Y60UU

4 304,16 PLN

18-06-2009

3

KLIMATYZATOR

ARY60UUAK/AOY60UMAYT

10 961,44 PLN

25-07-2012

4

KLIMATYZATOR

KASETOWY RC-45UA/RO-45UA

wydajność chłodzenia:12,70kW; wydajność grzania:14,30 kW; pobór mocy/chłodzenia/; 4,38 kW; pobór mocy/grzania/:4,39 kW; wymiary j.w:/ wys x szer x głęb/240 x 1660 x 700 mm wymiary j.z 1165 x 900 x 330mm; czynnik chłodzacy R410A

8 868,73 PLN

01-07-2013

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (022) 376-79-70.

Wadium w wysokości 10% ceny minimalnej należy wpłacić do dnia 25.01.2017r.
na rachunek bankowy nr: 39 1130 1017 0200 0000 0025 4136.

Ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium i podanym nr rachunku bankowego
w przypadku zwrotu wadium należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie
na adres:

Agencja Rynku Rolnego,

  1. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego do dnia
25.01.2017r.

Koperta powinna być oznaczona następująco:

Oferta na sprzedaż klimatyzatorów. Nie otwierać przed 27.01.2017r., godz. 12.00”.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.01.2017r. o godzinie 12.10.

Agencja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny. W przypadku zaoferowania przez oferentów tej samej ceny, ARR zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia klimatyzatora w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o wyborze jego oferty.

 


Sprzedaż Serwerów

 

Sprzedaż serwerów

Oferty dotyczące zakupu prosimy składać do dnia 28 września 2016 r. w formie elektronicznej za pomocą dołączonego formularza zakupu.

Scan dokumentu prosimy przysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać w Kancelarii Ogólnej ARR ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

 


 

Agencja Rynku Rolnego informuje o możliwości składnia wniosków dotyczących nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wycofanych z eksploatacji w ARR w formie darowizny.

/ dotyczy  m. in. komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia biurowego z wyłączeniem  mebli /

Warunkiem jest aby wnioskodawca był użytkownikiem przekazanych składników majątkowych.

Prawidłowo złożony wniosek, zgodnie z § 38 ust. 2-5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w które wyposażone są jednostki budżetowe powinien zawierać

  • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego,
  • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
  • wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
  • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego.

 

Kompletne wnioski należy przesyłać na adres siedziby Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. 

Pierwszeństwo rozpatrzenia wniosków przysługuje placówkom oświatowym działającym poza aglomeracjami miejskimi z uwzględnieniem wspomagania obszarów wiejskich i słabiej rozwiniętych gospodarczo.

Wskazany własny transport.      

 

Pobierz:

DOCX Wniosek o darowiznę zbędnych w ARR składników majątkowych (.docx)