Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

2 maja 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne Komisji Europejskiej dotyczące przyszłości wspólnej polityki rolnej. W trakcie 12 tygodni, wszyscy zainteresowani WPR po roku 2020 mogli wypełniać udostępniony na stronie internetowej KE kwestionariusz dotyczący obecnych wyzwań dla rolnictwa i efektywności instrumentów WPR, jak również priorytetów i kierunków zmian po roku 2020.

 

Opublikowane w dniu 3 maja 2017 r. wstępne wyniki konsultacji wskazują, że do Komisji wpłynęło ponad 320 tysięcy odpowiedzi z 28 krajów UE, co potwierdza duże znaczenie zagadnień dotyczących rolnictwa oraz produkcji żywności. Kwestionariusze zostały wypełnione zarówno przez indywidualnych obywateli, jak również przez krajowe i regionalne instytucje i organizacje.

 

W trakcie kolejnych tygodni Komisja będzie analizowała otrzymane odpowiedzi. Ostateczne wyniki konsultacji zostaną przedstawione przez Komisarza ds. Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phila Hogana na konferencji w Brukseli w dniu 7 lipca 2017 r.  oraz opublikowane na stronie internetowej Komisji.

 

W oparciu o wyniki konsultacji, jak również na podstawie wymiany poglądów
z państwami członkowskimi oraz Parlamentem Europejskim, do końca roku 2017 Komisja Europejska opracuje komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz propozycje zmian polityki rolnej UE po roku 2020.

 

Link do informacji o konsultacjach:

 

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pl

 

Link do informacji o wstępnych wynikach konsultacji (w języku angielskim):

 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/factual_report_public_consultation_modernising_and_simplifying_the_cap_final.pdf