Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dniu 2 lutego 2017 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne nt. przyszłości wspólnej polityki rolnej. Na stronie internetowej Komisji opublikowany został kwestionariusz, skierowany do wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów. Kwestionariusz można wypełnić do 2 maja br.

 Pytania dotyczą zarówno obecnych wyzwań dla rolnictwa i efektywności istniejących narzędzi WPR, jak również priorytetów oraz kierunków zmian dla Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

 Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Komisji i przedstawione przez Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phila Hogana na konferencji w Brukseli w lipcu 2017 r.

 Na ich podstawie Komisja opracuje do końca 2017 r. komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz propozycje zmian polityki rolnej UE po roku 2020.

 Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach i wypełniania kwestionariusza. Państwa opinie i propozycje uwzględniające specyfikę oraz priorytety polskiego sektora rolnego mogą stanowić istotny wkład w prace nad kształtem wspólnej polityki rolnej w kolejnej perspektywie finansowej UE.

 

 Link do informacji o konsultacjach:

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en

 

Link do kwestionariusza:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

 

Zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej, wkrótce zostanie udostępniona polska wersja językowa kwestionariusza.