Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Ocena programu Owoce i warzywa w szkole, czyli jak skutecznie kształtować nawyki żywieniowe dzieci

- Wyniki oceny programu w latach szkolnych 2011/2012 – 2015/2016 –

Program Owoce i warzywa w szkole, jako działanie finansowane ze środków Unii Europejskiej podlega regularnej ocenie skuteczności mającej wykazać, czy i w jakim stopniu realizuje on zakładane cele. Z końcem lutego 2017 r. przekazany został do Komisji Europejskiej Raport podsumowujący ewaluację programu Owoce i warzywa w szkole, obejmujący pięcioletni okres realizacji programu, tj. lata szkolne 2011/2012 – 2015/2016.

Badanie to wskazało zarówno mocne strony programu oraz potwierdziło jego potencjał jako narzędzia mogącego skutecznie kształtować nawyki żywieniowe, jak również pomogło zidentyfikować obszary wymagające wsparcia i wzmocnienia. Ocena programu ma kluczowe znaczenie jako element podsumowania ośmioletniej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole, który wraz z programem Mleko w szkole zostanie od roku szkolnego 2017/2018 zastąpiony nowym Programem dla szkół. Wyniki oceny zostaną wykorzystane w pracach nad nowym programem, którego założenia będą uwzględniały doświadczenia i wnioski płynące z dotychczasowej realizacji programów szkolnych.

 

Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, w Polsce - podobnie jak  w każdym państwie członkowskim uczestniczącym w programie Owoce w szkole - przeprowadzona została pierwsza ocena skuteczności programu.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci, a w szczególności zwiększenie ilości spożywanych przez nie owoców i warzyw, a także popularyzowanie wiedzy o zdrowym odżywianiu poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach. Przeprowadzana ocena miała wykazać czy, i w jakim stopniu, cele te są realizowane, w szczególności, jaki jest wpływ programu na zwyczaje żywieniowe dzieci i ich codzienną dietę. Pierwszym okresem realizacji programu, który podlegał ocenie był rok szkolny 2010/2011.

Na zlecenie i we współpracy z ARR, ocenę programu realizowanego w Polsce przeprowadził Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, wyspecjalizowana jednostka z sektora zdrowia publicznego.

Przeprowadzone badania dowiodły, iż program jest skutecznym narzędziem będącym do dyspozycji szkół, pozwalającym stopniowo kształtować zwyczaje żywieniowe dzieci i wpływać na ich dietę, a w szczególności zwiększać spożycie owoców i warzyw.

 

Wyniki oceny programu Owoce w szkole w formie raportu zostały przekazane przez ARR Komisji Europejskiej.