Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W związku z wejściem w życie „Strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010 – 2017” (Dz. U. MRiRW z 2016 r. poz. 18) wprowadzone zostały zmiany w „Warunkach uczestnictwa dla uznanych organizacji owoców i warzyw w mechanizmie obsługa programów operacyjnych”.

Warunki uczestnictwa dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw w mechanizmie obsługa programów operacyjnych wraz z załącznikami

Czytaj więcej...

Wniosek o zatwierdzenie programu operacyjnego, wysokości funduszu operacyjnego oraz wysokości wydatków na działania zatwierdzone w programie operacyjnym i wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z UE (Opo1_W1) wraz z Instrukcją wypełniania wniosku i załącznikami

Czytaj więcej...

Wniosek o zatwierdzenie zmian programu operacyjnego / zmian wysokości funduszu operacyjnego oraz wysokości wydatków na działania zatwierdzone w programie operacyjnym i wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z UE (Opo1_W2) wraz załącznikami

Czytaj więcej...

Wniosek o przyznanie częściowej pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego (transze kwartalne)/ o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego lub rozliczenie wypłaconych środków finansowych (Opo2_W1) wraz z załącznikami

Czytaj więcej...