Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Podsumowanie realizacji programu
„Branżowy Program Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych” w latach 2012 – 2015

 

Agencja Rynku Rolnego na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Gospodarki była wykonawcą branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” Podziałania 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Branżowy program promocji był realizowany w latach 2012-2015 i miał na celu wykreowanie nowych, silnych, polskich marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone przez to z krajem pochodzenia. Na rynkach zagranicznych na stoiskach narodowych BPP promowano Polskę pod hasłem Poland Tastes Good tj. Polska Smakuje.

W projekt zaangażowani zostali krajowi producenci i przetwórcy żywności: mięsa, w tym także mięsa drobiowego, owoców i warzyw, mleka, sera, produktów przemiału zbóż, pieczywa i świeżych wyrobów ciastkarskich, makaronów, kakao, czekolady, wyrobów cukierniczych, herbaty i kawy, wódek, cydru, win owocowych, piwa.

Działania organizowane w ramach programu zostały zrealizowane na terenie sześciu krajów tj.: Rosji, Niemiec, Chin, Francji, Ukrainy oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA).

Łącznie w ramach realizacji projektu ARR zorganizowała 33 wydarzenia promocyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w przedmiotowych wydarzeniach.

W ramach projektu ARR zorganizowała:

  • 16 imprez targowo – wystawienniczych,
  • 4 misje gospodarcze,
  • 3 edycje szkoleń marketingowo –rynkowych,
  • 4 seminaria branżowe,
  • 3 konferencje branżowe,
  • 3 wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych.

W powyższych działaniach promocyjnych uczestniczyło ponad siedemdziesięciu przedsiębiorców reprezentujących wszystkie branże kwalifikujące się do udziału w programie, w tym niemalże trzydziestu skorzystało z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Dzięki działaniom promocyjnym polscy producenci żywności biorący udział w projekcie mieli możliwość aktywnej promocji swojej oferty produktowej na rynkach międzynarodowych jak i również poznawania ich specyfiki oraz obowiązujących zasad i wymogów eksportu produktów na poszczególne rynki zagraniczne.

Dzięki uczestnictwu w projekcie polscy przedsiębiorcy uzyskali szereg korzyści, m.in.:

  • nawiązali współpracę z nowymi partnerami handlowymi,
  • zdobyli nowe rynki zbytu,
  • zwiększyli wartość eksportu swoich towarów,
  • umocnili swoją pozycję na rynkach zagranicznych.

Na realizację branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych przeznaczono 4 392 727,56 zł, w tym 3 933 334,93 zł na promocję branży jako całości.

Branża spożywcza jest obecnie dynamicznie rozwijającą się gałęzią polskiej gospodarki.

Dzięki realizacji projektu nowe polskie marki zyskały na znaczeniu, a polscy przedsiębiorcy uzyskali istotne wsparcie i możliwości promocji na znacznie szerszą skalę. Działania promocyjne umożliwiły zaistnienie polskich specjalności eksportowych, tworzących nową markę „Polska” w świadomości zagranicznych odbiorców.

Polskie specjalności żywnościowe stały się bardziej  konkurencyjne i rozpoznawalne w wielu krajach świata m.in. poprzez różnego rodzaju formy promocji w ramach realizacji przedmiotowego projektu tym samym poszerzyły pozytywny wizerunek naszego kraju oraz naszej gospodarki za granicą.

Realizacja projektu oraz zaangażowane środki finansowe podczas jego realizacji stworzyły właśnie tą szansę popularyzacji produktów branży polskich specjalności żywnościowych i Polski jako kraju z dużym potencjałem.

Jednocześnie zaobserwowano ogromną potrzebę kontynuacji podobnych projektów. O tym świadczyć może  fakt ciągłego wzrostu zainteresowania udziałem w projekcie na przestrzeni lat jego realizacji.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za okazane zaufanie do Agencji Rynku Rolnego oraz wyrażamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.