Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Na podstawie § 6a ust. 4 pkt 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523, ze zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że dla ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w dniu 22.06.2017 r. określono następującą wysokość współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do:

Lp.

produkt

Współczynnik przydziału

1)     

jabłka

0,19

22.06.2017 r.

Na podstawie § 6a ust. 4 pkt 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523, ze zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie ilości, o których mowa w § 6a ust. 1 ww. rozporządzenia w związku z Załącznikiem nr V do rozporządzenia 2016/921, tj.:

  • 7 720 ton jabłek;

 Agencja Rynku Rolnego w dniu 22.06.2017 r. zakończyła przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie dla ww. produktu.

W związku z powyższym, powiadomienia dla ww. produktu złożone po dniu 22.06.2017 r. nie podlegają rozpatrzeniu, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

22.06.2017 r.

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 6a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523, ze zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż w zakresie przydzielonych przez Komisję Europejską ilości produktów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach limitów ustalonych w załączniku nr V do rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz.Urz. UE L 154 z 11.06.2016, ze zm.), wyłącznie organizacje producentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów mogą wykorzystać ilość:

  • 7 720 ton jabłek,

składając powiadomienia dotyczące ww. produktów do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na siedzibę, nie później, niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzenia danej operacji, przy czym limit, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia RM, wynosi dla tych powiadomień 3 000 ton.

 21.06.2017 r.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT !

Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że dla ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w dniu 04.04.2017 r. określono następujące wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do następujących grup produktów:

 

Lp.

 

Grupa produktów

 

Współczynnik przydziału:

 

1)     

jabłka oraz gruszki

0,00

2)     

pomidory, marchew, słodka papryka, ogórki oraz korniszony,

0,00

3)

śliwki i winogrona stołowe świeże,

0,47

 

Ponadto, Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nie wyczerpano ilości dla brzoskwiń. Zatem, w dalszym ciągu Agencja Rynku Rolnego przyjmuje powiadomienia dla tej grupy produktów.

04.04.2017 r.

KOMUNIKAT

 Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie ilości, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) ww. rozporządzenia, tj.:

  • 340,929 ton (jabłka oraz gruszki);
  • 461,588 ton (pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony),
  • 6,304 ton (śliwki i winogrona stołowe świeże),

Agencja Rynku Rolnego w dniu 04.04.2017 r. zakończyła przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie dla ww. grup produktów.

W związku z powyższym, powiadomienia dla ww. grup produktów złożone po dniu 04.04.2017 r. nie podlegają rozpatrzeniu, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

04.04.2017 r.

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż w zakresie produktów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach limitów ustalonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów pozostała do wykorzystania ilość:

03.04.2017 r.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT !

 

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że dla ilości produktów wynikających powiadomień złożonych w dniu 30.09.2016 r. określono następujące wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do następujących grup produktów:

 

Lp.

Grupa produktów

Współczynnik przydziału

1)     

jabłka oraz gruszki

0,05

2)     

pomidory, marchew, słodka papryka, ogórki oraz korniszony

0,05

3)     

śliwki i winogrona stołowe świeże

0,22

 

Ponadto, Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nie wyczerpano ilości dla brzoskwiń, o której mowa w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Zatem, w dalszym ciągu Agencja Rynku Rolnego przyjmuje powiadomienia dla tej grupy produktów.

01.10.2016 r.

KOMUNIKAT !

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie ilości, o których mowa w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj.:

  • 90 400 ton (jabłka oraz gruszki);
  • 10 900 ton (pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony),
  • 500 ton ( śliwki i winogrona stołowe świeże).

Agencja Rynku Rolnego w dniu 30.09.2016 r. zakończyła przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie dla ww. grup produktów.

W związku z powyższym, powiadomienia dla ww. grup produktów złożone po dniu 30.09.2016 r. nie podlegają rozpatrzeniu, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

30.09.2016 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż ilości przeznaczone do wykorzystania to:

Czytaj więcej...