Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

embargoKOMUNIKAT !

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz.1468 z późn. zm.), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie ilości, o których mowa w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj:

  1. 296 200 ton (jabłka oraz gruszki);
  2. 31 500 ton (pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony);
  3. 3 000 ton (kapusta; kalafiory; brokuły; pieczarki; owoce miękkie);

Agencja Rynku Rolnego w dniu 02 listopada 2015 r. zakończyła przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie dla ww. grup produktów.

W związku z powyższym, powiadomienia dla ww. grup produktów złożone po dniu 02  listopada 2015 r. nie podlegają rozpatrzeniu, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

Jednocześnie ARR informuje, że dla powiadomień złożonych w dniu 02.11.2015 r. określono następujące współczynniki przydziału, które dla danej grupy produktów wynoszą:

  1. jabłka oraz gruszki, współczynnik przydziału wynosi: 0,31
  2. pomidory, marchew, słodka papryka, ogórki oraz korniszony, współczynnik przydziału wynosi: 0,46
  3. kapusta, kalafiory, brokuły, pieczarki, owoce miękkie, współczynnik przydziału wynosi: 0,19

02.11.2015 r.