Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Jakie produkty są objęte mechanizmem wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych?

Wykaz produktów, które mogą być objęte działaniami promocyjnymi i informacyjnymi na rynku wewnętrznym UE:

 • świeże owoce i warzywa,
 • przetworzone owoce i warzywa,
 • włókno lniane,
 • żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
 • oliwa z oliwek i oliwki stołowe,
 • oleje z nasion,
 • mleko i przetwory mleczne,
 • świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości,
 • oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji,
 • miód i produkty pszczelarskie,
 • wysokiej jakości wina (psr), wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia,
 • znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym,
 • produkty objęte systemami chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG), gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) lub określeniami jakościowymi stosowanymi fakultatywnie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 343 z 14.12.2012, s. 1),
 • rolnictwo ekologiczne, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91 oraz produkty rolnictwa ekologicznego zarejestrowane zgodnie z tym rozporządzeniem,
 • mięso baranie.


Wykaz produktów, które mogą być objęte działaniami promocyjnymi i informacyjnymi na rynku krajów trzecich:

 • świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina oraz przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów,
 • mięso drobiowe wysokiej jakości,
 • przetwory mleczne,
 • oliwa z oliwek i oliwki stołowe,
 • wina stołowe posiadające oznaczenia geograficzne, wina gatunkowe produkowane w określonym regionie (psr),
 • napoje spirytusowe z oznaczeniem geograficznym lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie,
 • świeże i przetworzone owoce i warzywa,
 • przetwory ze zbóż i ryżu,
 • włókno lniane,
 • żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
 • produkty objęte systemami chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG), gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91,
 • mięso baranie.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ARR http://arr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=179