Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2016 r., poz.1457) Agencja Rynku Rolnego publikuje:

Wykaz zatwierdzonych dostawców do programu „Owoce i warzywa w szkole” - rok szkolny 2016/2017 (.pdf)

 


 
ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r.w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2015 r., poz.886) Agencja Rynku Rolnego publikuje:

 

Wykaz zatwierdzonych dostawców do programu „Owoce i warzywa w szkole” - rok szkolny 2015/2016 (.pdf)

 

 

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Warunki uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2016/2017 (.pdf)

Formularze i załączniki:

 

UWAGA!
Formularze w wersji edytowalnej działają poprawnie w trybie edycji tylko w programie MS Word w wersji 2003 i wersjach wyższych.

Istnieje możliwość rozszerzenia tabel w ramach edytowalnych formularzy.

W celu dodania dodatkowych wierszy należy zapisać plik na dysku lokalnym. Po otworzeniu pliku należy kursorem wybrać dowolną komórkę tabeli, w której planujemy dodać dodatkowy wiersz. Następnie w menu „Tabela” należy wybrać polecenie „Wstaw”/ „Wiersze poniżej”.

 

Informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARR

 


 

Rok szkolny 2015/2016

Warunki uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2015/2016 (.pdf)

Formularze i załączniki:

 

UWAGA!

Formularze w wersji edytowalnej działają poprawnie w trybie edycji tylko w programie MS Word w wersji 2003 i wersjach wyższych.

Istnieje możliwość rozszerzenia tabel w ramach edytowalnych formularzy.

W celu dodania dodatkowych wierszy należy zapisać plik na dysku lokalnym. Po otworzeniu pliku należy kursorem wybrać dowolną komórkę tabeli, w której planujemy dodać dodatkowy wiersz. Następnie w menu „Tabela” należy wybrać polecenie „Wstaw”/ „Wiersze poniżej”.


Informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARR