Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Uwaga:

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż ukazały się zmienione „Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych” obowiązujące od dnia 23 października 2016 r. wraz z następującymi załącznikami:

Fpz _f1 – Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych w wersji 7.2;

FPZ_z1 – Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych w wersji 6.1.

 

Informujemy, iż ww. zmiany są spowodowane wejściem w życie Zarządzenia Nr 219/2016/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 21 października 2016 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”.

Aktualne Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wraz ze wszystkimi załącznikami dostępne są na stronie internetowej ARR.

 

 


Dnia 14 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 292, poz. 1722).


 

Informacja o Funduszach Promocji Produktów Rolno – Spożywczych

PDF Aktualne dane dotyczące obsługi Funduszy Promocji - listopad 2016 r. (.pdf)