Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

UWAGA:

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe „Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych” wraz z załącznikami:

Fpz_f1  Deklaracja wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno – Spożywczych

FPZ_z1 Instrukcja wypełniania deklaracji wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno - Spożywczych

Informujemy, iż powyższe zmiany są spowodowane wejściem w życie Zarządzenia Nr 137/2017/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”.

Aktualne Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej ARR.

 


Dnia 14 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 292, poz. 1722).


 

Informacja o Funduszach Promocji Produktów Rolno – Spożywczych

PDF Aktualne dane dotyczące obsługi Funduszy Promocji - listopad 2016 r. (.pdf)