Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

UWAGA:

Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowa wersja  formularza „Deklaracji wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno – Spożywczych” (1.0).

Akceptowane będą deklaracje składane wyłącznie na obowiązującym formularzu,
 tj. w wersji 1.0.

Informujemy, iż ww. zmiany są spowodowane wejściem w życie Zarządzenia Nr 71/2017/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”.

Aktualne Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wraz ze wszystkimi załącznikami dostępne są na stronie internetowej ARR.

 


Dnia 14 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 292, poz. 1722).


 

Informacja o Funduszach Promocji Produktów Rolno – Spożywczych

PDF Aktualne dane dotyczące obsługi Funduszy Promocji - listopad 2016 r. (.pdf)