Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

10 maja 2017 r. ARR zawarła ze Związkiem Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej umowę na realizację kampanii pt. „Czas na jabłka z Europy”, zaakceptowanej decyzją Komisji Europejskiej z 18 listopada 2016 r. Realizację działań w ramach kampanii zaplanowano na 2 lata. Będą one prowadzone na dwóch rynkach docelowych, tj. w Egipcie i Algierii.

24.05.2017 r.

Czytaj więcej...

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, Komisja Europejska opracowała m.in. dla programów prostych wzór umowy o udzielenie dotacji jednemu beneficjentowi na proste programy w zakresie promowania produktów rolnych.

23.03.2017 r.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska, z myślą o organizacjach branżowych i przedsiębiorcach z różnych sektorów rolno-spożywczych, uruchomiła nowy portal internetowy dotyczący promocji produktów rolnych.

03.03.2017 r.

Czytaj więcej...

System QAFP3 lutego 2017 roku zakończyła się trzyletnia kampania informacyjna, dotycząca kulinarnego mięsa wieprzowego oraz wędlin pt. „Gwarancja Jakości QAFP”.

 08.02.2017 r.

Czytaj więcej...

W styczniu 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do udziału w misji gospodarczej wysokiego szczebla w Kanadzie, która odbędzie się w dniach 1-3 maja 2017 r. Delegacji przewodniczyć będzie komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan, a zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli europejskich firm oraz organizacji producentów produktów rolnych z sektorów kluczowych dla współpracy handlowej UE i Kanady (obejmujących m.in. takie produkty jak: mleko i produkty mleczne, sery, wina i napoje alkoholowe, przetworzone środki spożywcze, zboża, owoce i warzywa).

27.01.2017 r.

Czytaj więcej...

Agencja Rynku Rolnego przypomina o opublikowanym we wrześniu 2015 roku przez Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA) naborze na niezależnych ekspertów z dziedziny komunikacji i marketingu produktów rolnych, z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie wdrażania działań z obszaru promocji produktów rolnych współfinansowanych ze środków unijnych.

20.01.2017 r.

Czytaj więcej...

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku wcześniej obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w dniu 12 stycznia 2017 roku, w ramach nowej polityki promocyjnej, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE drugie już zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „multi”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

13.01.2017 r.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska zaprasza zainteresowanych składaniem propozycji programów promocyjnych i informacyjnych beneficjentów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 31 stycznia 2017 r. w Brukseli.  Celem przedmiotowego spotkania, będzie przedstawienie potencjalnym beneficjentom Rocznego Programu Prac na 2017 rok, jak również zaprezentowanie zdobytych doświadczeń i sukcesów już zrealizowanych kampanii.

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na poniższej stronie internetowej:...

27.12.2016 r.

Czytaj więcej...

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w dniu 18 listopada 2016 roku Komisja Europejska zaakceptowała jeden polski program, złożony przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczący promocji polskich jabłek objętych Chronionym Oznaczeniem Geograficznym „Jabłka grójeckie” i europejskich jabłek pt. „Czas na jabłka z Europy”. Dwuletni program o łącznym budżecie 2,5 mln EUR, skierowany jest na rynek Algierii i Egiptu.

23 lipca 2016 r. dobiegła końca 3-letnia kampania informacyjno-promocyjna pt. „Tradycja i jakość europejskiego mięsa” promująca mięso wieprzowe, wołowe oraz przetwory spożywcze wytworzone na ich bazie. Program był realizowany przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) na rynku Korei Południowej, Wietnamu oraz USA. Szeroko zakrojone i właściwie dobrane działania informacyjno-promocyjne sprawiły, że kampania została pozytywnie odebrana wśród przedstawicieli grup docelowych, tj. profesjonalistów z branży mięsnej (m.in. importerów, dystrybutorów mięsa, przedstawicieli sektora HoReCa), dziennikarzy i liderów opinii oraz konsumentów, a jej organizatorzy odnieśli sukces, o czym świadczą wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

03.08.2016 r.

Czytaj więcej...

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych  i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w lipcu 2016 roku, Komisja Europejska opracowała „Wskazówki dotyczące procedury konkursowej”.

29.07.2016 r.

Czytaj więcej...

„Przewodnik dla Wnioskodawców” ubiegających się
o dofinansowanie kampanii informacyjnych i/lub promocyjnych wdrażanych w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”

 W związku z opublikowanym w ramach nowej polityki promocyjnej, przez Komisję Europejską w dniu 4 lutego 2016 roku, zaproszeniem do składania przez beneficjentów propozycji „prostych” programów promocyjnych, Komisja Europejska opracowała i zamieściła na poniższej stronie internetowej „Przewodnik dla Wnioskodawców”...

18.04.2016 r.

Czytaj więcej...

Na początku lutego 2016 roku zostały przez ARR podpisane dwie umowy na realizację kampanii informacyjnych i/lub promocyjnych, takich jak:

  • „Europejski drób – w jakości siła”;
  • „Makarony Europy”,

których działania będą prowadzone na rynku Chin, Wietnamu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Ukrainy.

22.02.2016 r.

Czytaj więcej...

EUROPEAN MEAT11 lutego 2016 r. dobiegła końca trzyletnia kampania informacyjno-promocyjna pt. „Europejskie mięso – tradycja, jakość i smak”, dotycząca świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa i jego przetworów, w tym świeżej schłodzonej lub mrożonej wołowiny, wieprzowiny oraz przetworów mięsnych, jak również mięsa drobiowego wysokiej jakości, zainicjowana przez  Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Działania w ramach ww. programu realizowane były od 12 lutego 2013 roku, na rynkach Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

12.02.2016 r.

Czytaj więcej...

Trzy Znaki Smaku Duma RegionuTrzyletnia kampania pt. „Trzy Znaki Smaku”, która rozpoczęła się w lutym 2013 r. dobiegła końca. Skierowany na rynek polski program informujący o wspólnotowym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz promujący polskie produkty posiadające unijne oznaczenia jakości ChNP, ChOG i GTS został zainicjowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Rynku Rolnego, która następnie projekt realizowała.

Czytaj więcej...

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w dniu 4 lutego 2016 roku, Komisja Europejska opublikowała w ramach nowej polityki promocyjnej pierwsze zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „multi”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

05.02.2016 r.

Czytaj więcej...

27 stycznia 2016 r. Komisja Europejska, na serwisie CIRCABC zamieściła informację o dniu informacyjnym dotyczącym nowej polityki promocji produktów rolnych. Celem przedmiotowego spotkania, które odbędzie się 26 lutego 2016 r. w Brukseli, będzie szczegółowe przedstawienie potencjalnym beneficjentom zasad nowej polityki promocji produktów rolnych.

03.02.2016 r.

Czytaj więcej...

W związku z nową polityką promocyjną przyjętą przez Komisję Europejską, od 1 grudnia 2015 roku obowiązują nowe zasady dotyczące realizacji mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, które zostały określone w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008. Ponadto, w dniu 13 października 2015 roku, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kolejne dwa rozporządzenia, tj. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r. oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015 r. Jednocześnie Komisja Europejska przyjęła też roczny plan pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Europejska opracowała i zamieściła na swojej stronie internetowej
www www.circabc.europa.eu,
dokument będący przewodnikiem po nowych zasadach dotyczących realizacji mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, zawierający najważniejsze pytania i odpowiedzi.

docPytania i odpowiedzi (.pdf)

Konferencja podsumowująca realizację kampanii informacyjnej pt. „Trzy Znaki Smaku”W dniu 12 stycznia 2016 r., w restauracji zlokalizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca działania zrealizowane w ramach trzyletniej kampanii pt. „Trzy Znaki Smaku”, której celem było informowanie o wspólnotowym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz promowanie polskich produktów spożywczych oznaczonych unijnymi znakami jakości: ChNP, ChOG i GTS...

14.01.2016 r.

Czytaj więcej...

24 września 2015 roku agencja wykonawcza CHAFEA ogłosiła nabór na niezależnych ekspertów z dziedziny promocji produktów rolnych, których zadaniem ma być wspieranie zadań z obszaru promocji produktów rolnych współfinansowanych ze środków unijnych.

15.10.2015 r.

Czytaj więcej...