Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

27 stycznia 2016 r. Komisja Europejska, na serwisie CIRCABC zamieściła informację o dniu informacyjnym dotyczącym nowej polityki promocji produktów rolnych.
Celem przedmiotowego spotkania, które odbędzie się 26 lutego 2016 r. w Brukseli, będzie szczegółowe przedstawienie potencjalnym beneficjentom zasad nowej polityki promocji produktów rolnych.

Porządek obrad ww. spotkania wygląda następująco:

pdf Porządek obrad (.pdf)

 

Potencjalni beneficjenci nowej polityki promocji produktów rolnych, zainteresowani uczestnictwem w powyższym spotkaniu, proszeni są o rejestrację online pod poniżej wskazanym adresem:

https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/AGRI-INFODAY2016

 

Jednocześnie, ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (maksymalnie 160 osób), spotkanie będzie także transmitowane on-line.