Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

 

EUROPEAN MEAT

 

11 lutego 2016 r. dobiegła końca trzyletnia kampania informacyjno-promocyjna pt. „Europejskie mięso – tradycja, jakość i smak”, dotycząca świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa i jego przetworów, w tym świeżej schłodzonej lub mrożonej wołowiny, wieprzowiny oraz przetworów mięsnych, jak również mięsa drobiowego wysokiej jakości, zainicjowana przez  Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Działania w ramach ww. programu realizowane były od 12 lutego 2013 roku, na rynkach Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

 

Ich celem było:

 • jak najszersze rozpowszechnienie i pogłębienie  wiedzy o sposobie produkcji europejskiego mięsa i jego przetworów na rynkach objętych kampanią,
 • poznanie walorów smakowych europejskiego mięsa i jego przetworów w tychże krajach,
 • zwiększenie w krajach docelowych sprzedaży mięsa i jego przetworów wytwarzanych na terenie Unii Europejskiej.

 

Kampania skierowana była do:

 • dystrybutorów mięsa i przetworów na rynku wewnętrznym w krajach docelowych, importerów mięsa i przetworów, organizacji i zrzeszeń skupiających przedsiębiorców z branży mięsnej i spożywczej, restauratorów
  i hotelarzy,
 • mediów, w tym mediów branżowych wydających magazyny branżowe i ogólne, dziennikarzy i osób kształtujących opinię publiczną.

 

W ramach działań, jakie kierowane były do powyższych grup docelowych zrealizowanego programu przeprowadzono:

 • promocję w prasie, głównie w prasie branżowej, w ramach której wyemitowano 40 reklam i 40 artykułów sponsorowanych dotyczących promowanego mięsa,
 • reklamę outdoor, stanowiąca ważny element promocyjny, poznawczy i informacyjny, którą realizowano w miejscu odbywania się imprez targowo-wystawienniczych - na każdą imprezę przewidziane były dwie reklamy,
 • w ramach publikacji - produkcję łącznie 153 tysięcy materiałów informacyjnych, takich jak ulotka informacyjna, katalog produktowy i teczka programowa - 11 tysięcy materiałów przeznaczonych na rynek rosyjski, 34 tysiące materiałów przeznaczonych na rynek chiński oraz 6 tysięcy materiałów przeznaczonych na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przygotowane materiały dystrybuowane były podczas każdej kampanii promocyjnej w formie pakietów, w ramach imprez o charakterze PR, rozdawane w formie pakietowych i osobnych pojedynczych materiałów na stoiskach targowych, zarówno przez hostessy jak też przedstawicieli SRW RP w ramach spotkań B2B.
 • działania z zakresu Public Relations, w ramach których zorganizowano 2 konferencje prasowe oraz 2 spotkania biznesowe na rynku rosyjskim, 9 konferencji prasowych i 9 spotkań biznesowych na rynku chińskim oraz 3 konferencje prasowe i 3 spotkania biznesowe na rynku arabskim. Konferencje prasowe i spotkania z przedstawicielami grup docelowych projektu realizowane były podczas planowanych imprez targowych. Dla uczestników spotkań przygotowane zostały pakiety press releases. Przeprowadzono również monitoring mediów, niezbędny dla określenia zasięgu i rezultatów oddziaływania poprzez prasę i internet. 
 • uczestnictwo w międzynarodowych targach rolno-spożywczych – aż15-krotnie kampania była obecna na targach rolno-spożywczych, takich jak: WORLD FOOD MOSCOW i PRODEXPO w Moskwie, AGROKOMPLEX w Kaliningradzie, FHC, SIAL CHINA, HOFEX, FOOD EXPO, IFE CHINA i AGRIPRO ASIA w Chinach oraz AGRAME i SIAL MIDDLE EAST w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 • produkcję materiałów promocyjnych, masowychtakich jak: smycze, długopisy, pompony reklamowe oraz ekskluzywne takich jak: torby ekologiczne z tkaniny, elektryczne młynki do przypraw, ceramiczne młynki, rozgałęziacze przenośne portów USB, eleganckie składane myszy z miniaturowym, bezprzewodowym odbiornikiem, eleganckie zestawy długopisów oraz film prezentujący europejskie mięso. Materiały te dystrybuowano przez cały czas trwania kampanii, głównie na targach branżowych oraz podczas działań PR.
 • działania związane z marketingiem bezpośrednim na każdym rynku docelowym, poprzez m.in.  tzw. „direct mailing” i „e-mailing”.
 • promocję w kanałach elektronicznych, tj.opracowano i uruchomiono profesjonalną witrynę internetową w pięciu wersjach językowych, która odgrywała rolę przekazu informacyjnego w trakcie realizacji przedmiotowego programu. Uruchomiona strona była na bieżąco aktualizowana i pozycjonowana. Zawierała m.in. informacje o programie, organizacji proponującej, ARR, Unii Europejskiej, charakterystykę mięsnych produktów unijnych, informacje o wymogach jakościowych UE, planowany harmonogram działań,  informacje nt. realizowanych kampanii oraz sprawozdania fotograficzne z przeprowadzonych kampanii.

 

Ponadto, ze względu na wprowadzone przez Rosję w sierpniu 2014 roku embargo na produkty objęte ww. programem oraz z uwagi na efektywność wykorzystania zaakceptowanego przez KE budżetu kampanii, w trakcie II roku realizacji działań koniecznym było aneksowanie umowy na realizację przedmiotowego programu. Wprowadzone zmiany w głównej mierze dotyczyły przeniesienia środków przeznaczonych pierwotnie na rynek rosyjski, na wzmożenie i zintensyfikowanie działań na rynku chińskim.