Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

 

 

 

23 lipca 2016 r. dobiegła końca 3-letnia kampania informacyjno-promocyjna pt. „Tradycja i jakość europejskiego mięsa” promująca mięso wieprzowe, wołowe oraz przetwory spożywcze wytworzone na ich bazie. Program był realizowany przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) na rynku Korei Południowej, Wietnamu oraz USA. Szeroko zakrojone i właściwie dobrane działania informacyjno-promocyjne sprawiły, że kampania została pozytywnie odebrana wśród przedstawicieli grup docelowych, tj. profesjonalistów z branży mięsnej (m.in. importerów, dystrybutorów mięsa, przedstawicieli sektora HoReCa), dziennikarzy i liderów opinii oraz konsumentów, a jej organizatorzy odnieśli sukces, o czym świadczą wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. W badaniu ankietowym przeprowadzonym w lipcu 2016 r. na grupie 203 respondentów - przedstawicieli krajów docelowych, korzystanie z mięsa pochodzącego z Unii Europejskiej zadeklarowało blisko 40% badanych – stanowi to wzrost o 9,5 pkt. proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym na początku kampanii, tj. w 2013 r. Rozkład procentowy według krajów, w których zrealizowano badanie wskazuje, że wciąż najchętniej z mięsa
wyprodukowanego w UE korzystają Koreańczycy – 69% (wzrost o 2 pkt. proc. w stosunku do I fali badania); następnie Wietnamczycy - 29% (wzrost aż o 12 pkt. proc.), a w dalszej kolejności Amerykanie – 8% (wzrost o 3 pkt. proc.). Ankietowani postrzegają mięso importowane z UE jako produkt wysokiej jakości oraz jako produkt dobrze kontrolowany pod względem jakości - obie kategorie uzyskały średnią ocen 3,7. Ponadto zdaniem importerów i dystrybutorów, europejskie mięso posiada znaczące walory odżywcze i stanowi ważny składnik zbilansowanej diety. Fakt, że mięso pochodzi z Unii Europejskiej jest istotny dla 39% Wietnamczyków (wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniej fali badania) oraz 34% Koreańczyków (wzrost o 5 pkt. proc. w porównaniu do wcześniejszych badań.) Powyższe wyniki przekładają się także na wzrost wskaźników eksportowych promowanych produktów.

Na potrzeby programu stworzono stronę internetową, na której użytkownicy mogli znaleźć cenne informacje dot. samej kampanii, zalet promowanych produktów oraz zasad importu mięsa na dany rynek, jak również mieli możliwość śledzić na bieżąco informacje newsowe z branży mięsnej. Dodatkowo utworzono specjalny kanał na YOU TUBE, na którym emitowano filmy przedstawiające proces produkcji wieprzowiny, wołowiny i ich przetworów w Unii Europejskiej oraz prezentujące przepisy kulinarne z ich wykorzystaniem. Ponadto w ramach przeprowadzonych działań zrealizowano m.in. kampanie reklamowe i advertorialowe w prasie, reklamy bannerowe, outdoorowe, wysłano do mediów informacje prasowe oraz nakręcono spot kampanijny, który emitowano podczas programu kulinarnego Mike Colameco Real Food oraz w serwisie YOU TUBE. Organizatorzy programu mieli również sposobność zaprezentowaćbogatą ofertę europejskiego mięsa wieprzowego, wołowego oraz ich przetworów podczas imprez targowych, takich jak np. Seoul Food&Hotel, Food Week Korea, Food&Hotel Wietnam, Vietfood&Beverage i organizowanych przy ich okazji wydarzeń, tj. seminariów, bankietów, spotkań informacyjnych, czy też konferencji, jak również podczas cyklu eventów organizowanych trzykrotnie w USA pt. „The taste of european tradition”. Dwukrotnie zorganizowano także study tour do Polski dla przedstawicieli branży mięsnej i dziennikarzy z rynku USA oraz Korei Południowej i Wietnamu.

Dzięki prowadzonym działaniom, odbiorcy kampanii mogli nie tylko zdobyć wiedzę na temat zalet europejskiego mięsa wieprzowego, wołowego i ich przetworów, ale także mieli szansę osobiście przekonać się o niepowtarzalnym smaku tych produktów, jak również zacieśnić współpracę czy też nawiązać nowe kontakty biznesowe w zakresie handlu mięsem między UE, a Koreą Południową/Wietnamem/USA.