Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Komisja Europejska zaprasza zainteresowanych składaniem propozycji programów promocyjnych i informacyjnych beneficjentów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 31 stycznia 2017 r. w Brukseli.  Celem przedmiotowego spotkania, będzie przedstawienie potencjalnym beneficjentom Rocznego Programu Prac na 2017 rok, jak również zaprezentowanie zdobytych doświadczeń i sukcesów już zrealizowanych kampanii.

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na poniższej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/chafea/news/news476.html

Potencjalni beneficjenci nowej polityki promocji produktów rolnych, zainteresowani uczestnictwem w powyższym spotkaniu, proszeni są o rejestrację online pod poniżej wskazanym adresem:

https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/CHAFEA2017/start

Jednocześnie, ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (maksymalnie 260 osób, do 2 osób z jednej organizacji), spotkanie będzie także transmitowane on-line.

Przedmiotowe spotkanie informacyjne jest następstwem zatwierdzonego w listopadzie 2016 r. Rocznego Programu Prac na 2017 rok, w którym KE przeznacza 133 mln EUR na programy promocyjne i informacyjne, w tym: na programy proste 90 mln EUR oraz na programy multi 43 mln EUR, realizowane w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Szczegółowe informacje na temat rynków, produktów i poziomu dofinansowania znajdują się pod poniżej wskazanym adresem:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017_en.