Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina o opublikowanym we wrześniu 2015 roku przez Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA) naborze na niezależnych ekspertów z dziedziny komunikacji i marketingu produktów rolnych, z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie wdrażania działań z obszaru promocji produktów rolnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Eksperci będą wspierać ww. agencję wykonawczą w procesie oceny propozycji projektów złożonych do Komisji Europejskiej przez organizacje proponujące z państw członkowskich UE, w ramach poniższego zaproszenia KE do składania propozycji programów promocyjnych w ramach nowej polityki promocyjnej:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/2017-calls-simple-multiple-programmes_en.html

Powyższe projekty dotyczyć będą promocji produktów rolnych oraz żywności i składać się będą z działań takich jak: określenie strategii komunikacji, badanie rynku, public relations, reklama, produkcja publikacji, organizacja wydarzeń, działania handlowe, czy social media. Projekty mogą być realizowane wewnątrz Unii Europejskiej albo na rynku krajów trzecich.

Osoby zainteresowane przedmiotowym naborem są proszone o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami udostępnionymi przez Komisję Europejską, zamieszczonymi na poniższej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/call-agri-promotion_en.html,

jak również o zgłoszenie/ odpowiedz na przedmiotowe ogłoszenie/ nabór w terminie do połowy lutego 2017 r.