Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W styczniu 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do udziału w misji gospodarczej wysokiego szczebla w Kanadzie, która odbędzie się w dniach 1-3 maja 2017 r. Delegacji przewodniczyć będzie komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan, a zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli europejskich firm oraz organizacji producentów produktów rolnych z sektorów kluczowych dla współpracy handlowej UE i Kanady (obejmujących m.in. takie produkty jak: mleko i produkty mleczne, sery, wina i napoje alkoholowe, przetworzone środki spożywcze, zboża, owoce i warzywa).

Wizyta będzie obejmować m.in. spotkania B2B, udział w seminariach i konferencjach prasowych. Istotnym punktem misji będzie inauguracja targów SIAL Kanada 2017 w Toronto, których gościem honorowym jest Unia Europejska oraz uroczyste otwarcie pawilonu europejskiego w dniu 2 maja 2017 r.

W misji przewidziano udział tylko jednego przedstawiciela danej firmy czy organizacji producentów. Pozostali przedstawiciele mogą towarzyszyć delegacji jednak, ze względu na ograniczony limit miejsc, KE nie może zagwarantować, że wezmą udział w zaplanowanych wydarzeniach. Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszty podróży i zakwaterowania.

Osoby zainteresowane przedmiotowym zaproszeniem są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Komisję Europejską na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAGRICanada2017

w terminie do 20 lutego 2017 r.

Udział w ww. misji zostanie potwierdzony przez KE na początku marca br.