Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, Komisja Europejska opracowała m.in. dla programów prostych wzór umowy o udzielenie dotacji jednemu beneficjentowi na proste programy w zakresie promowania produktów rolnych.

Niniejszy wzór umowy o udzielenie dotacji zawiera pełny zakres przepisów, które mają zastosowanie w przypadku realizacji programu prostego, i pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Prawnie wiążącą umową o udzielenie dotacji będzie jedynie umowa podpisana przez obie strony, po uprzednim zaakceptowaniu danego programu przez Komisję Europejską oraz po dostarczeniu przez beneficjenta niezbędnej dokumentacji do ARR, celem jej weryfikacji i stwierdzenia poprawności.

 

docWzór umowy o udzielenie dotacji jednemu beneficjentowi na proste programy w zakresie promowania produktów rolnych (.pdf)