Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

20 lipca 2017 r. zakończony został, prowadzony przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (lider) we współpracy z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego (konsorcjant), 2-letni program informacyjno-promocyjny pt. „Smak jakości i tradycji prosto z Europy”, dotyczący schłodzonej lub mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów.

Głównym założeniem programu, realizowanego na rynku Kazachstanu, Singapuru, Nowej Zelandii, Tajwanu i RPA, był wzrost eksportu europejskiego mięsa wołowego
i wieprzowego oraz ich przetworów na rynkach docelowych oraz pogłębienie wiedzy na temat:

  • bogatej tradycji, doświadczenia oraz standardów w produkcji i przetwórstwie europejskiej wieprzowiny, wołowiny oraz produktów wytworzonych na ich bazie;
  • restrykcyjnych unijnych norm i systemów funkcjonujących w obszarze jakości
    i bezpieczeństwa żywności;
  • walorów jakościowych europejskiego mięsa wołowego i wieprzowego oraz produktów wytwarzanych na ich bazie;
  • możliwości realizacji wymiany handlowej pomiędzy UE, a krajami docelowymi kampanii.

 

Łączny budżet kampanii opiewał na kwotę 2 341 877 € netto. Kampania została sfinansowana w 50% ze środków UE, zaś w 30% z budżetu krajowego. Pozostały 20% wkład własny pochodził ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego i Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Działania, adresowane zarówno do profesjonalistów (tj. importerów, odbiorców hurtowych, dystrybutorów mięsa i przetworów mięsnych, przedstawicieli organizacji branżowych oraz sektora HoReCa), jak również do dziennikarzy i liderów opinii, skoncentrowane były wokół intensywnej i aktywnej obecności na targach, wizycie studyjnej w Polsce, spotkaniach B2B, kongresach oraz na działaniach public relations i Internecie.

W ramach kampanii prowadzone były zarówno działania wspólne dla wszystkich rynków docelowych, jak i odrębne działania promocyjno-informacyjne na poszczególnych 5 rynkach docelowych.

Działania wspólne obejmowały prowadzenie strony internetowej kampanii, stworzenie spójnej linii kreatywnej kampanii, organizację wizyty studyjnej dla przedstawicieli grup docelowych z 5 rynków docelowych i konferencji w Polsce, produkcję filmu promocyjnego oraz gadżetów i materiałów informacyjno-promocyjnych.

W ramach działań na poszczególnych rynkach docelowych, dla każdego z nich zrealizowano podobny zestaw aktywności, na który składał się udział w targach (Singapur - Food & Hotel Asia 2016, Tajwan – Food Taipei 2017, Nowa Zelandia – Fine Food New Zealand 2016, RPA – Food and Hospitality Africa 2016, Kazachstan - Inter Food Astana 2017), podczas których miały miejsce spotkania B2B, jak również realizacja kongresu w Singapurze, na  Tajwanie i w Nowej Zelandii oraz działania PR prowadzone na każdym z rynków poprzez biura mediowe.