Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

27 lipca 2017 r. dobiegł końca program promocyjno-informacyjny pt. „Europejskie jabłka dwukolorowe”, realizowany na rynku Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich przez konsorcjum dwóch organizacji branżowych: Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” (Lider) i Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej (Konsorcjant).

Trzyletnie działania promocyjno-informacyjne miały na celu wzrost eksportu poprzez zbudowanie pozytywnej postawy konsumpcyjnej i nabywczej, skutkującej stopniowym wzrostem świadomości na temat wyjątkowych walorów europejskich jabłek oraz wysokich standardów ich produkcji.

Łączny budżet kampanii wynosił 4 996 924,00 €, z czego 50% pochodziło ze środków UE, zaś w 30% z budżetu krajowego. Pozostały 20% wkład własny pochodził ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Główną grupę docelową kampanii stanowili przedstawiciele branży owocowo-warzywnej (tj. importerzy, odbiorcy hurtowi, dystrybutorzy), jednak część działań skierowana była również do konsumentów, przedstawicieli mediów i liderów opinii.

W trakcie kampanii zrealizowano szeroki zestaw działań promocyjno-informacyjnych, w tym udział w imprezach targowych, organizacja misji gospodarczych, study tours, prowadzenie działań w Internecie oraz w obszarze public relations.

Stoisko kampanii obecne było na wielu imprezach, m.in. na targach iFresh, SIAL, Asia Fruit Logistica, China Fruit & Vegetable, IFE Guzangzhou, WOP Dubaj  i Gulfood. Udział w targach uzupełniało uczestnictwo ekspertów w konferencjach okołotargowych i spotkaniach branżowych. Zorganizowano także kilkudniowe study tours dla przedstawicieli biznesu i administracji z Chin oraz przedstawicieli branży z ZEA, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Stworzony został także profil kampanii na portalach społecznościowych - FB i Weibo. Zorganizowano również kilka wydarzeń z udziałem kluczowych przedstawicieli mediów i branży oraz administracji, m.in.: śniadanie prasowe (w Chinach), Dzień Europejskiego Jabłka (na obydwu rynkach), zaś z myślą o konsumentach przeprowadzono akcję samplingową podczas Ramadan Night Market, połączoną z carving show oraz konkursy.

Dodatkowo przekaz kampanii wzmacniała emisja reklam w prasie branżowej i konsumenckiej, na billboardach oraz w Internecie.