Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Pozwolenia na przywóz cukru wymagane są w przypadku:

  • przywozu w ramach preferencji administrowanych przez Służby Celne innych niż kontyngenty, z wyjątkiem preferencyjnego przywozu cukru o kodzie CN 1701 99 10 pochodzącego z Mołdawii oraz preferencyjnego przywozu cukru o kodzie CN 1701 pochodzącego z Gruzji;
  • przywozu w ramach umów preferencyjnych, o których mowa w pkt. 1;
  • przywozu w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w pkt. 2.

 

1. Przywóz cukru w ramach umów preferencyjnych

a) DOC Przywóz cukru w ramach umów preferencyjnych (.doc)

2. Przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 891/2009:

a) DOC Przywóz cukru wymienionego na liście koncesyjnej CXL w ramach kontyngentów taryfowych,

b) DOC Przywóz cukru w ramach kontyngentów taryfowych z krajów bałkańskich,

c) DOC Przywóz cukru przemysłowego w ramach kontyngentu taryfowego ze wszystkich krajów trzecich.

Komisja Europejska, w drodze odrębnego rozporządzenia, może otworzyć na dany rok gospodarczy kontyngent taryfowy na cukier pozakwotowy z przywozu.

 


Uwaga przedsiębiorcy

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1349 z dnia 19 lipca 2017 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 891/2009 w sektorze cukru


pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1109 z dnia 21 czerwca 2017 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 891/2009 w sektorze cukru


pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1085 z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi


pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/704 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi


pdf Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1728 z dnia 27 września 2016 r., do końca roku gospodarczego 2016/2017 zawiesza się składanie nowych wniosków o pozwolenie na przywóz cukru w ramach kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych: 09.4317 (Australia), 09.4319 (Kuba), 09.4320 (każdy kraj trzeci) i 09.4321 (Indie).


 

  pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1550 z dnia 17 września 2015 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych o kodzie CN 1701 w ramach umów preferencyjnych, na lata gospodarcze 2015/2016 i 2016/2017.


 pdf ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1538 z dnia 23 czerwca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o pozwolenie na przywóz, dopuszczenia do swobodnego obrotu i dowodu przeprowadzenia rafinacji produktów cukrowniczych o kodzie CN 1701 w ramach umów preferencyjnych, na lata gospodarcze 2015/2016 i 2016/2017 oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 891/2009.


PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 635/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz cukru przemysłowego do końca roku gospodarczego 2016/2017


PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy


PDFROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi