Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 
Uwaga przedsiębiorcy

 

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1467 z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1255/2010 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Kosowa (.pdf)


 

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1137 z dnia 26 czerwca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu złożone na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008 na mrożone mięso wołowe i cielęce (.pdf)


PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2287 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 431/2008 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 593/2013 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (.pdf)


PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2079 z dnia 18 listopada 2015 r. otwierające unijny kontyngent taryfowy na przywóz świeżego i mrożonego mięsa wołowego i cielęcego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tym kontyngentem (.pdf)


PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (.pdf)


 

Ponadto pozwolenia wymagane są w przypadku przywozu wołowiny i cielęciny w ramach niżej wymienionych kontyngentów:

DOCRozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2079 otwierające unijny kontyngent taryfowy na przywóz świeżego i mrożonego mięsa wołowego i cielęcego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tym kontyngentem.

DOCRozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2008 z dnia 19 maja 2008 roku otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991.

DOCRozporządzenie Komisji (WE) Nr 593/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi.

DOCRozporządzenie Komisji (WE) Nr 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim.

DOCRozporządzenie Komisji (WE) Nr 412/2008 z dnia 8 maja 2008 roku otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem.

DOCRozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego dla wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile.

DOCRozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 82/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii.

DOCRozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o masie przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii.

DOCRozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii.