Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Rachunek bankowy do wpłat na Fundusz Promocji Mleka
NRB: 14 1130 1017 0020 1171 0620 0001
Agencja Rynku Rolnego – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

 

Rachunek bankowy do wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego
NRB: 84 1130 1017 0020 1171 0620 0002
Agencja Rynku Rolnego – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

 

Rachunek bankowy do wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego
NRB: 57 1130 1017 0020 1171 0620 0003
Agencja Rynku Rolnego – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

 

Rachunek bankowy do wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Końskiego
NRB: 30 1130 1017 0020 1171 0620 0004
Agencja Rynku Rolnego – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

 

Rachunek bankowy do wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Owczego
NRB: 03 1130 1017 0020 1171 0620 0005
Agencja Rynku Rolnego – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

 

Rachunek bankowy do wpłat na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
NRB: 73 1130 1017 0020 1171 0620 0006
Agencja Rynku Rolnego – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

 

Rachunek bankowy do wpłat na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw
NRB: 46 1130 1017 0020 1171 0620 0007
Agencja Rynku Rolnego – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

 

Rachunek bankowy do wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego
NRB: 19 1130 1017 0020 1171 0620 0008
Agencja Rynku Rolnego – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

 

Rachunek bankowy do wpłat na Fundusz Promocji Ryb
NRB: 89 1130 1017 0020 1171 0620 0009
Agencja Rynku Rolnego – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa