Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Każdy przedsiębiorca zainteresowany przywozem i rafinacją cukru przywiezionego spoza UE jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania

„Zasad monitorowania rafinacji cukru przywiezionego spoza UE”.

 

Podstawowe zmiany w nowej wersji dokumentu:

-        wprowadzono nowe akty prawne UE i uzupełniono odesłania do nich,

-        wprowadzono nowe zapisy dotyczące nakładania opłaty za nieudokumentowanie rafinacji cukru przywiezionego do rafinacji,

-        zaktualizowano dotychczasowy formularz sprawozdania.

 

Zasady monitorowania rafinacji cukru przywiezionego spoza UE
Sprawozdanie z rafinacji cukru przywiezionego spoza UEOsoby do kontaktu

Aneta Siuda tel. (22) 376-71-73

Anna Pawłowska tel. (22) 376-76-75

Agnieszka Pieczykolan-Staniaszek tel. (22) 376-71-04

faks (22) 376-72-77

(data aktualizacji: 28.01.2016 r.)