Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady pszczele, które przedłożyły prawidłowe zaświadczenia o stanie zdrowotności rodzin pszczelich w sezonie 2016/2017 (.pdf)

 

 

INFORMACJA O UCHYLENIU TERMINÓW NA SKŁADANIE PROJEKTÓW W RAMACH MECHANIZMU WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH NA LATA 2017/2018 i 2018/2019.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w dniu 1.03.2017 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa Agencji Rynku Rolnego nr 50/2017/Z zmieniające ,,Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019”, które zmieniło tytuł oraz pkt 6.2.9 w/w ,,Warunków (…)”.

Zgodnie z w/w Zarządzeniem uchylony został termin składania projektów na sezon 2017/2018 tj. 28 kwietnia 2017 r. i sezon 2018/2019 tj. 30 kwietnia 2018 r.a obecnie ustalone przez Agencję Rynku Rolnego ,,Warunki (…)” obowiązują wyłącznie w sezonie 2016/2017.

W związku z powyższym Agencja zwraca się z prośbą o nie podejmowanie w chwili obecnej prac związanych z opracowaniem projektów na sezon 2017/2018.

 

Pobierz:Prezentacja ze spotkania z organizacjami pszczelarskimi współpracującymi z ARR w dniach 14-16.02.2017 (.pptx)Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017 (.pdf)

 

 

Załączniki do umów na sezon 2016/2017