Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji , przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
  • Zarządzenia nr 89/2009/W Prezesa ARR z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania interesantów w sprawie zgłaszania skarg i wniosków w Agencji Rynku Rolnego.


Skargę lub wniosek można wnieść na piśmie w następujący sposób:

  • pocztą na adres pocztowy: Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa,
  • poprzez okienko podawcze w siedzibie Centrali ARR, jak i w Oddziałach Terenowych,
  • faxem na nr 22 628 93 53,
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Skargi i wnioski wnoszone do ARR powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego (siedziba) - w tym kod pocztowy.

Skargę lub wniosek można również wnieść ustnie.
Prezes Agencji Rynku Rolnego lub upoważniony Zastępca Prezesa przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Centrali ARR w każdy wtorek od godz. 15.00 do godz. 16.00, a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 15.00 do godz. 16.00.

Dyrektorzy Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibach Oddziałów Terenowych ARR w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 15.00, a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 14.00 do godz. 15.00.