Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2016 r.

Sprawozdanie z działalności ARR w 2016 roku
Sprawozdanie
(.pdf - 16,8 MB)

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2015 r.

Sprawozdanie z działalności ARR w 2015 roku
Sprawozdanie
(.pdf - 17,6 MB)

 

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2014 r.

Sprawozdanie z działalności ARR w 2014 roku
Sprawozdanie
(.pdf - 13,15 MB)

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2013 r.

Sprawozdanie z działalności ARR w 2013 roku
Sprawozdanie
(.pdf - 9,99 MB)

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności ARR w 2012 roku
Sprawozdanie
(.pdf - 11 MB)

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2011 r.


Sprawozdanie
(.pdf - 8,26 MB)

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2010 r.


Sprawozdanie
(.pdf - 7,65 MB)

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2009 r.


Sprawozdanie
(.pdf - 5,05 MB)

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2008 r.


Sprawozdanie
(.pdf - 2,89 MB)

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2007 r.


Sprawozdanie
(.pdf - 2,64 MB)

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2006 r.


Sprawozdanie
(.pdf - 2,58 MB)

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2005 r.


Sprawozdanie
(.pdf - 2,20 MB)