Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Pobierz:

 

pdf Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie (.pdf)

 

 

Załączniki:

pdf Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (.pdf)

pdf Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (zał. 2) (.pdf)

 

WYPEŁNIJ WNIOSEK - EDYTOWALNY

https://elf.arr.gov.pl/ - aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego w kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

 

Dodatkowe strony do wniosku:

pdf Dodatkowa strona nr 3 (.pdf)

pdf Dodatkowa strona nr 4 (.pdf)

pdf Dodatkowa strona nr 5 (.pdf)

 

 

pdf Oświadczenie o obowiązującym roku podatkowym (obrotowym) u wnioskodawcy (.pdf)

pdf Oświadczenie o nieposiadaniu nr NIP (.pdf)

pdf Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami (.pdf)

pdf Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego - oświadczenie wypełniane przez nabywcę albo sprzedawcę mieszanki materiału siewnego (.pdf)

pdf Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego (.pdf)

pdf Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu (.pdf)