Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Flaga UE

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanowiło Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Fundusz ma na celu ograniczenie skali ubóstwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc osobom najbardziej potrzebującym i jest realizowany w formie krajowych programów operacyjnych.

Programy operacyjne państw członkowskich są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (85%) i ze środków krajowych (15%).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach ww. funduszu obejmuje zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące. Działania te prowadzone są przez organizacje partnerskie i mają na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej www.mrpips.gov.pl

Zadania Agencji Rynku Rolnego w realizacji programu operacyjnego określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182, ze zm.) – więcej informacji w zakładce wwwZadania ARR


Wytyczne Instytucji Zarządzającej


Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014, w Podprogramie 2015 oraz w Podprogramie 2016 są dostępne na stronie MRPiPS - więcej informacji

 


PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016


Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

- Opis Operacji I w Podprogramie 2016 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznychPDF

- Informacje dla wykonawców

Informacje dotyczące przetargów dostępne są w zakładce WWWo ARR/Przetargi/Przetargi POPŻ 

Aplikacja Pomoc Żywnościowa

Agencja Rynku Rolnego uruchomiła Aplikację Pomoc Żywnościowa wspomagającą wypełnianie i weryfikację harmonogramów dostaw w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Logowanie do Aplikacji Pomoc Żywnościowa

Aplikacja Pomoc Żywnościowa

 

 

Aplikację Pomoc Żywnościowa należy obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi:

Instrukcja obsługi Aplikacji Pomoc Żywnościowa

Czytaj więcej...

 

 

● Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

- Informacje dla organizacji partnerskich

Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, które zostały wybrane w drodze konkursu organizowanego przez MRPiPS będą realizowały projekty polegające na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących - więcej informacji na stronie www.mrpips.gov.pl.

Wzory dokumentów i formularzy więcej …

 


PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015


Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

-     Opis Operacji I w Podprogramie 2015 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznychPDF

Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

- Informacje dla organizacji partnerskich

Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, które zostały wybrane w drodze konkursu organizowanego przez MRPiPS realizują projekty polegające na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących - więcej informacji na stronie www.mrpips.gov.pl.

 


PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2014


- Opis Operacji I w Podprogramie 2014 - zakup żywności w procedurze zamówień publicznych