Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż
począwszy od dnia 30 września 2016 r.
to jest z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r., uruchamia kolejny mechanizm WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

 

Producenci zainteresowani wsparciem

 

od dnia 30 września br.

mogą składać, do właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na udostępnionym formularzuPDF(Powiadomienie RDK_2016/921).(.pdf)

 
 
ARR podkreśla, iż powiadomienia złożone
 przed ww. terminem tj. 30 września br. nie będą mogły zostać rozpatrzone ze względu na wejście w życie przepisów ww. rozporządzenia od tego dnia.
Warszawa, 23.09.2016 r.