Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

KOMUNIKAT

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż

 

począwszy od dnia 30 września 2016 r.

 

to jest z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r., uruchamia kolejny mechanizm WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

Warszawa, 23.09.2016 r.

Czytaj więcej...

W związku z kontynuacją embarga nałożonego przez Rosję na kraje UE dotyczącego owoców i warzyw oraz podstawie przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw, Agencja Rynku Rolnego udzielać będzie wsparcia producentom wybranych gatunków owoców i warzyw.

07.09.2016 r.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT !

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że ostatecznym terminem składania wniosków o wypłatę wsparcia dla przeprowadzonych w ramach IV transzy tymczasowego wsparcia dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez rosyjskie embargo operacji wycofania jest dzień 31 lipca 2016 r. (w przypadku wysyłki, decyduje data stempla pocztowego).

22.07.2016 r.

 

Czytaj więcej...

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w ramach IV transzy tymczasowego wsparcia dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez rosyjskie embargo, obejmującej działania związane z wycofaniem owoców i warzyw z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji oraz na inne przeznaczenie, ostatecznym terminem przeprowadzenia operacji wycofania jest dzień 30 czerwca 2016r.

 

Producenci owoców i warzyw uczestniczący w mechanizmie „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”, którzy w ramach złożonych do OT ARR powiadomień zakończyli już realizację operacji wycofania z rynku produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży mogą złożyć wniosek o przyznanie wsparcia RDK_1031/2014 (bezpłatna dystrybucja/inne przeznaczenie) Dow III.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta owoców i warzyw) oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Formularz znajduje się na www.arr.gov.pl w zakładce „embargo”.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 lipca 2016r.

09.06.2016 r.

KOMUNIKAT !

Na podstawie § 5b ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz.1468, z późn. zm.), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie ilości, o których mowa w § 5b ust. 1 ww. rozporządzenia, tj:

  1. 1 248,240 ton (jabłka oraz gruszki);
  2. 902,300 ton (pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony);
  3. 247,760 ton (kapusta; kalafiory; brokuły; pieczarki; owoce miękkie).

Agencja Rynku Rolnego w dniu 04 maja 2016 r. zakończyła przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie dla ww. grup produktów...

04.05.2016 r.

Czytaj więcej...

 KOMUNIKAT

 Zgodnie z § 5b ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468, z późn. zm.) został uruchomiony kolejny termin przyjmowania powiadomień w ramach mechanizmu „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw” w związku z zakazem przywozu niektórych produktów rolnych z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.  

 

Producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na bezpłatna dystrybucję i inne przeznaczenie
w dniach i godzinach pracy poszczególnych OT ARR, tj. od dnia 4 maja 2016 r.

Więcej informacji wWarunkach uczestnictwa w mechanizmie

Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 5b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość:

  • 1 248,240 ton jabłek i gruszek,
  • 902,300 ton z grupy obejmującej produkty: pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony,
  • 247,760 ton z grupy obejmującej produkty: kapusta; kalafiory; brokuły; pieczarki; owoce miękkie,
  • 1 271,320 ton śliwek i winogron,
  • 1 821,600 ton brzoskwiń.

które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014 z późn. zm.

29.04.2016 r.

Czytaj więcej...

embargo

ARR przypomina o wymogach i obowiązkach nałożonych na odbiorcę owoców i warzyw, tj. podmiot który uzyskał uprawnienie do odbioru owoców i warzyw wycofywanych z rynku w ramach bezpłatnej dystrybucji i jest bezpośrednim odbiorcom przekazywanych produktów przez producenta.

23.03.2016 r.

Czytaj więcej...

embargo

Producenci owoców i warzyw uczestniczący w mechanizmie „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”, którzy w ramach złożonych do OT ARR powiadomień, zakończyli już realizację operacji wycofania z rynku produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży zobowiązani są złożyć Wniosek o przyznanie wsparcia RDK_1031/2014 (bezpłatna dystrybucja/inne przeznaczenie) Dow III.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta owoców i warzyw) oddziału terenowego ARR.

10.02.2016 r.