Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

embargo

KOMUNIKAT !

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż ogłoszony w dniu 12.01.2016 r. współczynnik przydziału dla grupy produktów - kapusta, kalafiory, brokuły, pieczarki, owoce miękkie został określony na poziomie 0,00.

Oznacza to, że żadna ilość produktów z tej grupy nie została przydzielona producentom do przeprowadzenia operacji wycofania w ramach rozdysponowania, o którym mowa w § 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1468, z poźn. zm.).

 

13.01.2016 r.

embargo

KOMUNIKAT !

Na podstawie § 5a ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz.1468, z późn. zm.), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie ilości, o których mowa w § 5a ust. 1 ww. rozporządzenia, tj:

 1.  3 421,915 ton (jabłka oraz gruszki);
 2.  93,765 ton (pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony);
 3.  0,23 tony (kapusta; kalafiory; brokuły; pieczarki; owoce miękkie).

Agencja Rynku Rolnego w dniu 12 stycznia 2016 r. zakończyła przyjmowanie powiadomień w zakresie...

12.01.2016 r.

Czytaj więcej...

embargo

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z § 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców
i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468, z późn. zm.)
, Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość:

 • 3 421,915 ton jabłek i gruszek,
 • 93,765 ton z grupy obejmującej produkty: pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony,
 • 0,23 tony z grupy obejmującej produkty: kapusta; kalafiory; brokuły; pieczarki; owoce miękkie).

które mogą zostać objęte wsparciem w ramach...

12.01.2016 r.

Czytaj więcej...

Agencja Rynku Rolnego po raz kolejny przypomina, że otrzymywane w ramach bezpłatnej dystrybucji owoce i warzywa, przeznaczone do spożycia jako produkty świeże, powinny być dystrybuowane do odbiorców końcowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

Organizacja charytatywna – zobowiązana jest wykorzystywać otrzymane w ramach bezpłatnej dystrybucji produkty w swojej działalności służącej pomocy osobom...

07.12.2015 r.

Czytaj więcej...

Uwaga odbiorcy owoców i warzyw

(szkoły podstawowe i średnie, żłobki, przedszkola, zakłady penitencjarne, placówki opieki zdrowotnej, MOPS, GOPS, domy opieki społecznej itp.)

 

Aby uzyskać uznanie/uprawnienie do odbioru owoców i warzyw Agencja Rynku Rolnego podaje informację jak wypełnić wniosek(Row_P1_f1) lub (Row_P1_f2).

17.11.2015 r.

Czytaj więcej...

UWAGA

Organizacje charytatywne oraz inne jednostki organizacyjne (szkoły podstawowe i średnie, żłobki, przedszkola, zakłady penitencjarne, placówki opieki zdrowotnejMOPS, GOPS, domy opieki społecznej  itp.) lub osoby fizyczne - wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w przypadku posiadania decyzji w sprawie...

06.11.2015 r.

Czytaj więcej...

Owoce i warzywa wycofywane z rynku z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję mogą otrzymać:

I. organizacje charytatywne uprawnione, decyzją Prezesa ARR do dystrybucji otrzymanych od producentów nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw.

W celu uzyskania uprawnienia wymagane jest złożenie wniosku o uznanie organizacji charytatywnej ...

 

Czytaj więcej...

embargo

KOMUNIKAT !

Agencja Rynku Rolnego informuje, że ilości dla grup produktów:

 • 1 900 ton brzoskwinie;
 • 1 750 ton śliwki oraz winogrona.

w dniu 02.11.2015 r. nie zostały wyczerpane i można na nie w dalszym ciągu składać powiadomienia w dniach i godzinach pracy OT ARR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta.

03.11.2015 r.

embargo

KOMUNIKAT !

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz.1468 z późn. zm.), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie ilości, o których mowa w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj:

 1. 296 200 ton (jabłka oraz gruszki);
 2. 31 500 ton (pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony);
 3. 3 000 ton (kapusta; kalafiory; brokuły; pieczarki; owoce miękkie);

Agencja Rynku Rolnego w dniu 02 listopada 2015 r. zakończyła przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie dla ww. grup produktów...

02.11.2015 r.

Czytaj więcej...