Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej stosowanymi na rynku mięsa w Polsce są dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz interwencyjny zakup wołowiny i cielęciny. Celem tych działań jest dostosowanie wielkości podaży do popytu oraz utrzymanie optymalnej wysokości cen rynkowych:

    1. Wieprzowiny – poprzez zagospodarowanie sezonowej nadwyżki tego mięsa. Mechanizm ten polega na udzielaniu dopłat do przechowywania produktów przez okres objęty umową. Zagospodarowanie nadwyżek może mieć charakter czasowy - kiedy po zakończeniu okresu przechowywania wieprzowina trafi na rynek wewnętrzny UE, lub stały - gdy zostanie wywieziona poza obszar celny UE.

    2. Wołowiny – poprzez zakup nadwyżek produkcyjnych w okresie zwiększonej podaży wołowiny oraz poprzez sprzedaż tego mięsa w przypadku jego niedoboru. Interwencyjne zapasy wołowiny stanowią własność Unii Europejskiej, która decyduje o sposobie ich zagospodarowania.