Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Menu:

- Akty prawne

- "Mleko w szkole"

- Masło

- Odtłuszczone mleko w proszku

- Sery

 


 

Rynek mleka i przetworów mlecznych należy do najbardziej wspieranych w UE.  W ramach Wspólnej Polityki Rolnej na rynku tym stosowany jest system kwot mlecznych oraz mechanizmy interwencyjne.

Kwotowanie (limitowanie) produkcji mleka ma celu utrzymanie produkcji na określonym poziomie i zahamowanie wzrostu wydatków z budżetu rolnego UE na wspieranie tego sektora.

Interwencja polega na prowadzeniu zakupów i sprzedaży masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) oraz stosowaniu dopłat do:

  • prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów, którego celem jest utrzymanie równowagi rynkowej poprzez udzielanie dopłat do przechowywania nadwyżek produktu;
  • konsumpcji produktów mlecznych, których celem jest zagospodarowanie nadwyżek przetworów mleczarskich oraz zwiększenie spożycia mleka i produktów mlecznych wśród młodzieży szkolnej.”

 


Informacje dodatkowe

Kurs wymiany euro/PLN
Informacje dla przedsiębiorców odnośnie zabezpieczeń wymaganych w trakcie realizacji mechanizmów WPR administrowanych przez ARR


Handel zagraniczny na rynku mleka i przetworów mlecznych

Informacje
na temat
handlu zagranicznego na rynku mleka i przetworów mlecznych
w dziale
"Handel zagraniczny"