Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

W Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego trwa weryfikacja wniosków o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny.

Wg stanu na dzień 25.03.2016 r. liczba zarejestrowanych w OT ARR wniosków o udzielenie wsparcia producentom mleka
wynosi 93 899, natomiast liczba wniosków o udzielnie wsparcia producentom świń wynosi 63 580.

Ostateczna ilość wniosków zostanie określona po dokonaniu rejestracji wniosków, które zostały nadane w placówkach pocztowych i nie dotarły jeszcze do OT ARR.

Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane najpóźniej do 18 czerwca 2016 r. Wydadzą je dyrektorzy OT ARR, w których zostały złożone wnioski. Środki finansowe z tytułu wsparcia zostaną wypłacone do 30 czerwca br. Na pomoc dla producentów świń i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego.

 

pdf Warunki uzyskania wsparcia finansowego przez producentów mleka w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych” (.pdf)

pdf Załącznik nr 1: Wniosek o udzielenie wsparcia producentom mleka Tnp1_W1 (.pdf)

pdf Załącznik nr 2: Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego (.pdf)

 

 

pdf Warunki uzyskania wsparcia finansowego przez producentów świń w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych” (.pdf)

 

pdf INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE (.pdf)

 

pdf Załącznik nr 1: Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Wpw_P1_f1 (.pdf)

pdf Załącznik nr 2: Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego (.pdf)

pdf Załącznik nr 3: Oświadczenie małżonków o wspólności majątkowej gospodarstwa rolnego (.pdf)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141 (.pdf)

25.03.2016 r.