Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r.  w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1417), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje o:

  • Zezwoleniu na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w I okresie, tj.: październik, listopad, grudzień 2016 r., przez producentów wyszczególnionych w poniższym wykazie:

PDFInformacja o zezwoleniu na dokonywanie ograniczenia dostaw mleka (.pdf)

 

  • Braku zezwolenia na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w I okresie tj.: październik, listopad, grudzień 2016 r., przez producentów wyszczególnionych w poniższym wykazie:

PDFInformacja o wnioskach odrzuconych, nieuwzględnionych w powiadomieniu do KE (.pdf)

 

UWAGA: Powyższe wykazy zostały zamieszczone w pliku PDF. Wyszukiwania w pliku PDF można dokonać w następujący sposób: Przy otwartym dokumencie,z menu wybieramy Edycja, następnie Znajdź (Ctrl+F). Otwiera się okno dialogowe, do którego należy wpisać nr NIP lub PESEL, następnie wcisnąć przycisk „Dalej” i wyszukiwarka wskaże dane producenta wraz z wielkością ograniczenia dostaw na jaką producent uzyskał zgodę.

 

W przypadku, gdy producent składał wniosek na I okres ograniczenia i nie znajduje się w żadnym z powyższych wykazów powinien skontaktować się z OT ARR, do którego składał wniosek.

 

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że w związku z niewykorzystaniem pełnej puli środków (150 mln EUR) przeznaczonych na ograniczenie produkcji mleka, można składać wnioski o pomoc na II okres ograniczenia produkcji mleka krowiego – listopad, grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r.

 

Producenci, którzy uzyskali zezwolenie na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w I okresie ograniczenia, tj.: październik, listopad, grudzień 2016 r. nie mogą składać wniosków na II okres ograniczenia. Złożenie wniosku o pomoc na I i II okres ograniczenia produkcji mleka spowoduje, że oba wnioski zostaną odrzucone.