Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dniu 16 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1555 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014, która łącznie wynosi 231 633 434 kg.

 

Czytaj więcej...

W wyniku weryfikacji dostarczonego mleka przez producentów ilość skupionego mleka za rok kwotowy 2012/2013 wyniosła 9,821 mld kg. Tym samym krajowa kwota dostaw na dzień 27.11.2013r. została przekroczona o ponad 13 mln kg, czyli o 0,14%. Liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli swoje limity wynosi ponad 57 tysięcy.

Czytaj więcej...

W przypadku producenta rozwijającego produkcję mleka, warunkiem przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku kwotowym poprzedzającym rok kwotowy, w którym złożono wniosek.

Zwiększenie jest wykazywane przez...

 

Czytaj więcej...

Na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego (UE) nr 341/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2012/2013 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, przysługującą Polsce w roku kwotowym 2012/2013 kwotę krajową podzielono następująco:

  • 9 808 184 895 kg wyniosła krajowa kwota dostaw oraz
  • 148 049 814 kg - krajowa kwota sprzedaży bezpośredniej.

W roku kwotowym 2012/2013 zapotrzebowanie na kwoty indywidualne z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, wynikające ze złożonych wniosków, okazało się wyższe od krajowej rezerwy określonej na ten rok.

 

Czytaj więcej...

W dniu 21 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1280 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013.

 

Czytaj więcej...

 

Na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008, (WE) nr 479/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89,(EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007 (załącznik nr I), Państwom Członkowskim będą zwiększane kwoty krajowe o 1% w kolejnych latach kwotowych aż do roku kwotowego 2013/2014.


Wobec powyższego kwota krajowa przysługująca Polsce na rok kwotowy 2012/2013 wynosi 9 956 234 709 kg.

Mając na uwadze szereg wątpliwości związanych z interpretacją przepisu art. 72 ust. 2, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 72/2009, który stanowi, że jeżeli...

 

Czytaj więcej...