Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

15 lutego 2017 r. rozpoczęła się 51. edycja targów Supermarket Trade Show w Tokio. W ramach realizacji działań promujących polskie artykuły rolno-spożywcze na rynkach zagranicznych Agencja Rynku Rolnego we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio zorganizowała podczas targów stoisko narodowe.

Na powierzchni 90 m2 swoją ofertę prezentowały polskie firmy z branż: słodyczy, owoców i warzyw oraz przetworów owocowo-warzywnych, mleczarskiej, produktów zbożowych oraz produktów liofilizowanych.

W trakcie misji gospodarczej towarzyszącej targom SMTS 2017 polscy przedsiębiorcy uczestniczyli 14 lutego br. w spotkaniach B2B z przedstawicielami lokalnych i globalnych sieci handlowych oraz dystrybutorami. Przedstawiciele polskich firm mieli także możliwość poznania asortymentu produktów oraz cen na rynku japońskim dzięki udziałowi w objeździe po punktach sprzedaży detalicznej (tzw. store-check).

Przed rozpoczęciem spotkań B2B przedstawiciele WPHI w Tokio przybliżyli uczestnikom specyfikę rynku japońskiego, zaprezentowali podobieństwa i różnice w kulturze biznesowej obu krajów, a także udzielili praktycznych wskazówek dotyczących zasad i zwyczajów handlowych na rynku japońskim oraz sposobów wejścia z produktami polskimi na ten rynek.

Targi SMTS to jedno z najważniejszych wydarzeń wystawienniczych z branży spożywczej w Japonii, ściśle nastawione na nawiązywanie kontaktów biznesowych z japońskimi importerami, sieciami dystrybucyjnymi i pośrednikami handlowymi. SMTS są skierowane przede wszystkim do firm rodzimych i zagranicznych, których produkty są jeszcze mało rozpoznawalne na japońskim rynku, bądź które dopiero starają się pozyskać kontrahenta w Japonii.

Targi Supermarket Trade Show 2017 odbywają się do 17 lutego.

BWE

BWE

BWE

BWE