Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dniu 28 lutego br. w centrali Agencji Rynku Rolnego odbyło się szkolenie organizowane we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące realizacji projektów z wykorzystaniem środków UE. Spotkanie otworzył Prezes ARR Pan Łukasz Hołubowski, który przedstawił planowane działania promocyjne ARR na rynkach zagranicznych w 2017 r., w tym w ramach Branżowego programu promocji. Następnie głos zabrała Pani Nina Dobrzyńska, Zastępca Prezesa PARP, która przedstawiła cel spotkania oraz zachęciła przedsiębiorców do korzystania z dostępnych możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów.

Następnie przedstawiciele PARP zaprezentowali szczegółową ofertę dla przedsiębiorców w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 dla wszystkich etapów realizacji projektu, w tym:

  • Start up – ScaleUp, Fundusz Pożyczkowy Innowacji;
  • Działalność B+R - Bony na innowacje;
  • Przygotowanie do wdrożenia - Proinnowacyjne usługi IOB dla  MŚP, Ochrona własności przemysłowej, Wzór na konkurencję I etap, Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.
  • Faza inwestycyjna - Badania na rynek, Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wzór na konkurencję II etap, Tworzenie sieciowych produktów przez MŚ;

Następnie prelegenci przedstawili szczegółowe informacje dotyczące Internacjonalizacji MŚP oraz możliwości finansowania w ramach Branżowego programu promocji Go to brand.  Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy zadawali pytania dotyczące możliwości udziału przedsiębiorców w projektach realizowanych przez PARP i ARR. Było to pierwsze z serii planowanych szkoleń z zakresu możliwości wsparcia polskich przedsiębiorców.

pdfFundusze europejskie 2017(.pdf)